Home

Når ble kristendommen statsreligion i romerriket

Tidlig kristendom - Wikipedi

når gjorde konstantin kristendommen til en lovlig religion i romerriket? 313. når gjorde konstantin kristinedommen til statsreligion i romerriket? 381. hvorfor ble romerriket delt inn i en vestlig og østlig del Da kristendommen på 300-tallet ble statsreligion, endret synet på sex seg - nå var det ikke lenger en guddommelig gave, men en synd, og de mange bildene forsvant. De eneste vitnesbyrdene om romernes ville sexliv er maleriene i de begravde villaene i Pompeii og Herculaneum Den første nasjonen til å omfavne kristendommen som statsreligion var Armenia i 301 e.Kr. I Romerriket tok forfølgelsene slutt da religionsfrihet ble innført i 313 e.Kr. Den kristenvennlige keiseren Konstantin den store (272-337 e.Kr.) ble selv døpt på dødsleiet

Konstantin den store - Store norske leksiko

Kristendommen startet som en liten jødisk sekt som etter hvert ble statsreligion i datidens største imperium - Romerriket. De etterfølgende viktigste hendelsene i kristendommens historie er Det store skismaet i 1054 og reformasjonen på 1500-tallet Romerriket som samfunn I perioden etter Jesu død/oppstandelse vokste kristendommen som religion. Denne tidsepoken kaller vi gjerne oldkirken(70-476 e.kr.). Vi vil likevel bare se på perioden frem til 380 e.kr. Romerriket styrte store deler av området rundt middelhavet, og de første kristne levde her I dette kapitlet skal vi se hvordan kristendommen møtte utfordringene i Det romerske riket

Romerriket - Kirkehistori

I seinantikken skulle kristendommen få innpass som sentral religion. Fra å være en forfulgt minoritet i Romerriket, ble kristendommen statsreligion med keiser Theodosius i 392 e.Kr. Stoisismen. Under den romerske republikken (ca. 509-30 f.Kr.) ble stoisismen den framtredende filosofien Mange kjenner til at keiser Konstantin innførte kristendommen som statsreligion i Romerriket i år 325. Ikke fullt så kjent er det at landet Armenia fikk sin kristendom som statsreligion et. Men nå (etter reformasjonen) vil Guds rike bryte frem med ny kraft - ved protestantisk misjon. Ut over på 1800-tallet ble særlig ett aspekt ved åndsutgytelsen trukket frem: oppfyllelsen av av Joels profeti (Joel 3,1ff.): «I de siste dager» skal det skje at Gud øser sin Ånd over alle mennesker

Kristendommen historie - Mæla ungdomsskol

 1. 392: Keiser Teodosius gjør kristendommen til statsreligion i Romerriket. Det får store konsekvenser: Keiseren beslagla alle rikdommene som var samlet i de gamle religionenes templer. Teatre og idrettsleker ble forbudt. Filosofiske skoler ble stengt. Kvinner ble utelukket fra stillinger som prester
 2. Romerriket nådde sin utstrekning under keiser Trajan (en av etterfølgerne til Augustus) I år 390 ble kristendommen gjort til en statsreligion i Romerriket av keiser Theodosius. All aktivitet til ære for gamle guder tok slutt og de beslagla alle rikdommene i templene
 3. Keiser Konstantin stoppet forfølgingen av de kristne fordi han skjønte at kristendommen som organisasjon kunne styrke riket (de kristne var en egen gruppe, hadde samhold, noe riket manglet litt fordi det var så stort). Romerriket ble kristnet, og senere ble katolsk kristendom gjort til statsreligion i riket. 10
 4. Keiser konstantin inførte i år 313 e.Kr religionsfrihet i Romerriket og kristendomsforfølgelsen ble kraftig redusert. Ikke mange årene etterpå ble kristendommen innført som statsreligion. På rundt 300 år gikk kristendommen fra å være en liten jødisk sekt til å bli statsreligion i verdens mektigste rike
 5. Romerriket ble gjenforent, delt i to og samlet på ny frem til keiser Theodosius 1. døde i 408 e.Kr. De to sønnene hans arvet hver sin del, og fra nå av var splittelsen permanent. Vestromerriket fikk bare kort levetid, mens Østromerriket eksisterte under navnet Bysants frem til 1453
 6. - Kristendommen ble statsreligion i 395, og siden avgudsdyrkelse var ulovlig, ble svært mange hedenske templer ødelagt og rikdommen ble smeltet til penger. Enkelt og greit.. Hadde romerriket tatt en annen vending hadde kristne i dag mest sannsynelig kysset rompa til Juno, Jupiter, Minerva og Saturn
 7. Da kristendommen ble statsreligion i Romerriket, fikk det kristne menneskesynet raskt stor samfunnsmessig betydning. For eksempel ble slaveriet myket opp og til slutt avskaffet, ved at slavers menneskeverd og rettigheter ble styrket i lovgivningen. Kvinner fikk nye rettigheter, og straffen for voldtekt og spedbarnsmord ble skjerpet
Fem religioner i en fei!Romertid (0- 400 e

En samlende trosbekjennelse ble vedtatt i Nikea og fikk sin endelige utforming i 381 - det samme året som kristendommen ble erklært som statsreligion i Romerriket Romerriket ble delt i den østlig og en vestlig del. Den vestlige delen var den klart svakeste og i 476.. Da ble kristendommen statsreligion i Romerriket (se side 43) og konkurranser til ære for de gamle gudene forbudt ; Når barn under 18 år etterforskes av politiet og saken er mer alvorlig,. Dette er et autorisert nettsted som publiseres av Jehovas vitner. Det er et studieverktøy som gjør det mulig å søke i publikasjoner utgitt av Jehovas vitner på forskjellige språk På 300-tallet ble kristendommen statsreligion i Romerriket, og den hadde akkurat fått etablert seg ordentlig da det hele brøt sammen. Den romerske befolkningen falt for kristendommen, samme som mange av de germanske folkene. Alt var tilrettelagt for at den romerske og germanske kulturen kunne smelte sammen. Kirken vokste og vokste

Historien om kristne i Romerriket blir ofte sett på som en historie om religiøs forfølgelse. Det er lett å se for seg den onde keiser Nero som straffet romerske kristne med å brenne dem på bålet, etter at de på feilaktig grunnlag ble anklaget for å ha satt byen i brann, eller å forestille seg amfiteatrene der kristne martyrer ble kastet til løvene når de nektet å tilbe de hedenske. ROMA: Hva skjedde i Roma da kristendommen ble den dominerende religionen ved overgangen fra antikken til middelalderen? Dette har vært problemstillingen i et tverrfaglig forskningsprosjekt som Det norske institutt i Roma avsluttet nå i høst Kristendommen ble etter hvert en stadig sterkere kraft i Romerriket, Konstantin (keiser fra 306 til 337) konverterte Romerriket til kristendommen, mens Theodosius, som var keiser fra 379, ble kristen når han ble keiser og han gjorde kristendommen til statsreligion. Men hva skjedde med Romerriket? Som kjent gikk det nedenom og hjem

I 325 innkalte keiser Konstantin 1800 biskoper til kirkemøte i Nikea. Han ønsket å bevare kirken som samlede fundament for keiserdømmet. Etter at keiseren hadde gjort kristendommen om til statsreligion i Romerriket ble det stor teologisk uro Han gjenopprettet orden i romerriket samtidig som han bekjempet hedenskap. I år 380 ble søndagen innført som som obligatorisk helligdag. 392 var året kristendommen ble statsreligion i tillegg gjorde Theodosius kristendommen til ene religion i romerriket. Dette førte med seg at hedenske handlinger ble straffet med dødsstraff Dette endret seg selvsagt da kristendommen ble statsreligion i Romerriket. Likevel var det fortsatt et skille mellom stat og Kirke. Da dette ble utvisket i Nord-Europa med reformasjonen, ble stat og evangelisk-luthersk kristendom fusjonert på en ganske spesiell måte. I dag er denne «fusjonen» gjenstand for kritikk

Katolsk, ortodoks og protestantisk kristendom - Filosofi i

Arkitektur innenfor kristendommen I starten møttes de kristne hjemme hos hverandre. De hadde samlinger og dannet et fellesskap. Det var først på 300-tallet at de første kirkene ble bygget. Da ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Mange kirker fikk form som en basilika etter mønster fra romerske forsamlingshus Kristendommen ble statsreligion og en sentral maktfaktor i Romerriket i 391. Siden har det vært lite kristendomsforfølgelse i størstedelen av Europa når en ser bort fra interne stridigheter og forbud mot andre kristendomsformer enn flertallets Når den romerske keiser Julian den frafalne, døde i Persia, hans støttespillere unnlot å opprettholde støtten til hedenskap som offisiell statsreligion. Det ble ikke kalt hedenskap på den tiden, men var kjent som hellenismen og blir noen ganger referert til hellenistisk hedenskap

Kristendommens historie - årstall og hendelser Urmenighe

 1. I romerriket ble kristendommen gjort til statsreligion under keiser Theodosius på slutten av 300-tallet. Etter den tid har mange europeiske stater holdt seg med en offisiell religion. Derfor har vi hatt både katolske stater, og etter reformasjonen også luthersk-kristne stater
 2. I 325 kalte han inn til kirkemøte, hvor viktige retningslinjer ble vedtatt. Dette la grunnlaget for en tradisjon med samarbeid mellom kirken og ikke-religiøse (verdslige) ledere. Kristendommen ble så statsreligion i Romerriket i 381, og forfølgelsene gjorde helomvenning og gikk over til å ramme de som ikke støttet kristendommen
 3. erende faktor i det offentlige liv i Romerriket
 4. Kristendommen ble statsreligion i Romerriket på 300-tallet. Når det da ble en epidemi, kunne alle se at færre jøder enn kristne døde av sykdommen. Konklusjonen gav seg selv: Jødene forgiftet brønnene. Jødene ble ikke syke fordi de naturligvis ikke forgiftet sine egne brønner
 5. Han bygde en nytt kristen hovedstad i øst og kalte den for Konstantinopel (nå Istanbul). Derretter kunne den kristne troen bre seg over hele Romerriket inn i Europa .Etterhvert ble kristendommen statsreligion og det store romerske imperiet ble kalt Det hellige romerske keiserriket (seinere det tysk-romerske keiserriket). Katolikker
 6. Under Teodosius ble kristendommen statsreligion. Biskopen i Roma, kalt papa (far/ pave), ble betraktet som etterfølger etter apostelen Peter, den første biskop i Roma. Jfr. Peterskirken i Roma. Kirkefader Augustin ( - 430) skrev Guds stat, hevdet at guds stat var evigvarende og overordnet den verdslige
 7. Hvilke konsekvenser får det for menigheten når kristendommen gjøres til statsreligion, del

Theodosius den store - Wikipedi

Kristendommen ble offisielt Norges statsreligion. 1814. Hvor kristendommen vokser mest i dag. Afrika , Guds nedsendte frelser, Dagen hvor Kristi farer til himmels, Dagen hvor Jesus genopstår, Det græske ord for Jesu Talet på statskyrkjer i den vestlege verda har gått sterkt tilbake. Berre nokre ganske få er no igjen Kristendommen ble lovlig i Romerriket i 311 og statsreligion i 381. Bibelens endelige utforming og hvilke tekster som skulle inngå ble først fastslått mange hundre år etter hendelsene. Du kan sikker finne en del nyttig informasjon utfra denne siden til Universitetet i Osl Romerriket. Romerriket er en sivilisasjon som ble grunnlagt på den italiensk halvøyen i det 8. århundret f.kr. og som hadde sitt utspring fra bystaten Roma. I løpet av de tolv århundrene det eksisterte skiftet sivilisasjonen mellom å være et monark, en republikk og et keiserrike, og ekspanderte lenger enn noe rike noen gang har gjort De kristne hadde fått sine første tempelbygninger. Bak dem sto den romerske keiseren som byggherre/beskytter, og i 380 og 391 ble det gitt to lover som fastslo at kristendommen - slik den ble tolket av biskopene i Aleksandria og Roma - skulle være obligatorisk tro for alle innbyggere i Romerriket Kristendom er en monoteistisk religion som utgår fra jødedommen, og innebærer troen på Jesus fra Nasaret som Kristus (Messias), jødenes og verdens frelser, og på de læresetninger som ble nedtegnet i Det nye testamente, den andre delen av Bibelen.Kristendommen er en abrahamittisk religion.. Den startet som en av mange jødiske bevegelser i Palestina

Statsreligion Etter Konstantins tid forsøkte keiser Julian (år 361—363) å gjøre motstand mot kristendommen og å gjeninnføre hedendommen. Han mislyktes imidlertid, og cirka 20 år senere nedla keiser Theodosius I forbud mot hedendommen og bestemte at den trinitariske «kristendom» skulle være statsreligion i Romerriket Hvordan ble kristendommen statsreligion i Romerriket? Beskriv Augustin som barn og ungdom. Hvordan ble Augustin omvendt, og hvilke konsekvenser fikk det? Hvordan startet klosterbevegelsen? Hvilken betydning fikk Benedikt av Nursia? Oppgaver keiser Konstantin (285-337) ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Konstantin kalte inn til et kirkemøte i Nikea i Tyrkia i år 325. Der ble det bestemt hvordan kristendommen skulle være: Den hellige tre-enighet: Gud. Guds sønn: Jesus. Den Hellige Ånd. Hvilke tekster som skulle være med i Det Nye Testamentet; de fire evangeliene f Oppsumeringsspørsmål om antikken VG2 Historie. Polisstatene: Polis var en by med et landbruksområde rundt. Folkene bodde ned i daler ned mot de dyrkbare kystslettene. Ble de angrepet, rømte de til et befestet fjellknaus som lå sentralt til en akropolis (høyby). Nedenfor disse høybyene (akropolisene) lå det en handelsplass, agora, og rundt denne ble byen bygd med Fortsett å lese.

I Romerriket ble kristendommen anerkjent som religion i 313, og opphøyet til statsreligion i 380. Fra nå av ble kirken i mer enn tusen år bærer av det åndelige livet i størstedelen av Europa. Den opptok det den kunne bruke av tankegodset fra antikken, og den førte arven videre. Men mer enn et nytt livssyn, er det snakk om en ny livsform Kristendommen - opprinnelse og utbredelse. Kristendommen startet som en liten jødisk sekt som etter hvert ble statsreligion i datidens største imperium - Romerriket ; Kristendommens utgangspunkt er Jesus fra Nazareth, en av de mange predikanter som virket i det Kristendommen Statsreligion ble kristendommen som kjent først fra slutten av 300-tallet. Det kjente korset på himmelen så Konstantin den Store i 312 i et slag utenfor Mediolanum (Milano) hvis jeg ikke husker helt feil Før kristendommen ble statsreligion i Romerriket, fant man kristen kunst på hemmelige steder som ble brukt i forbindelse med gudsdyrking/ritualer. De fleste tidlige kunstnere var påvirket av romersk kunst. Bibelen er den største kilden til kristen kunst. Mange ulike kjente kunstnere har latt seg inspirere

20-30 år etter Jesus korsfestelse finnes det kristne grupper over det meste av Romerriket. Det var lett å reise rundt og spre kristendommen De kristne gruppene la også vekt på omsorg og støtte - noe som føltes viktig for mange i en tid preget av epidemier, branner, jordskjelv osv Den oppstod rundt år 30 i området hvor dagens Israel ligger, og har bredt seg over hele verden. Kristendommen har i dag 2,2 milliarder tilhengere og er en betydelig religion på alle verdens kontinenter. I Europa og i Amerika er kristendommen den dominerende religionen Innenfor kristendommen finnes det flere ulike retninger Av Sigbjørg Ladstein Berge og Per Bjørnar Grande Konstantin den store[ I 311, under keiser Konstantin (306-337), ble kristendommen igjen tillatt. Man hadde religionsfrihet så lenge det ikke forstyrret styringen av riket. I 313 innførte Konstantin et edikt (Milano-ediktet) hvor full religionsfrihet ble proklamert. Det er viktig å understreke at toleranse mot kristendommen Hald fram med.

historieprøve kap 2- romersk antikk Flashcards Quizle

statsreligion oversettelse i ordboken norsk bokmål - islandsk på Glosbe, online ordbok, gratis. Bla milions ord og uttrykk på alle språk Når kristendommen, i form av den tidlige katolsk-ortodokse kirke, ble statsreligion i Romerriket på 300-tallet, og dermed fikk maktmidler mot de annerledestenkende, kunne man føre kamp mot de. Ga i et edikt en anerkjennelse av kristendommen (skulle få store konsekvenser senere) Kirker ble gitt tilbake, helligdag ble offentlig fridag. Var viktig fordi at Kristendommen nå ble statsreligion i Romerriket (380 evt) Medførte endringer - flere ville døpes, gudstjenesten fikk et annet preg (ble offentlig

Sexorgier var god latin i Roma historienet

En statsreligion kan innebære både fordeler for en religion og restriksjoner for øvrige livssyns­grupperinger (Fox 2008:40, 46). De mest opplagte kriterier er derfor hvorvidt en tro og dens institusjon (dvs. trossamfunnet) er befestet i grunnlov eller annet lovverket, eller om det finnes et trossamfunn som på en annen måte nyter offentlig status Romerriket er et av de lengstlevende rikene i historien. Kristendommen gikk fra å være en marignal jødisk sekt til å bli statsreligion i Romerriket. Kirken og den kristne tro ble på mange måter bindeleddet mellom gammel og ny tid. I middelaldrene befestet kirken sin makt ytligere Kristendommen er ved siden av jødedommen og islam en av de tre abrahamiske, monoteistiske religionene fra Midt-Østen. Da kristendommen ble statsreligion i Romerriket, førte det til at kristendommen etter hvert ble helt dominerende i Europa og senere også i andre deler av verden der europeere og deres etterkommere misjonerte I 313 ble kristendommen legalisert i Romerriket, noe som banet vei for at den senere skulle bli statsreligion. Mange av kirkens senere funksjoner og institusjoner ble utviklet i løpet av Konstantins regjeringstid, bl.a. ble Konsilet i Nikea sammenkalt i 325 Konstantin ble ikke døpt før på sitt dødsleie i 337. Imperiets tyngdepunkt flyttes. 5.) Vi leser om de første kristne som inntok hele Romerriket med evangeliets glade budskap. Det gikk sin seiersgang og når Keiser Konstantin innførte kristendommen 324-337 så var det egentlig fordi at kristendommen hadde vunnet så stor forfeste at det var umulig å stoppe kristendommens seiersgang

Mange ble sendt til Roma som slaver. Hvis du besøker Roma i dag, kan du gå omkring på det berømte Colosseum, som ble fullført av Titus etter felttoget i Judea. Du kan også se Titusbuen, som ble reist til minne om erobringen av Jerusalem. Ja, Bibelens profetier er pålitelige til minste detalj Men grunnsteinene ble lagt allerede 400 år e.Kr., da Romerriket var på sammenbruddets rand. 27. februar år 380 ble kristendom statsreligion i Romerriket. 100 år senere kollapset det store riket. Kollapsen innebar at den kristne kirken tok over som den dominerende maktfaktoren Det første Consiliet, etter at kristendommen var erklært som statsreligion i Romerriket, ble holdt i Granada på 300-tallet. Fra dette møtet ble det utsendt en meget alvorlig anmodning til alle godseierne om ikke under noen omstendighet la jøder få velsigne avlingen, da var de nemlig redd det ville resultere i at den kristne velsignelsen skulle bli forkastet av Gud selv Statsreligion - State religion. fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Land med statsreligion. buddhisme islam Sjiamuslim Sunni-islam Ortodoks kristendom Protestantisme (inkludert anglikanisme).

Kristendommen - en oversikt Religioner

25: 5) Da den hyklerske Konstantin den store ble «omvendt» til kristendommen, gjorde han den falske kristendom til statsreligion [] i det romerske verdensrike. Kiedy Cesarz Konstantyn Wielki obłudnie nawrócił się na chrześcijaństwo, zarządził, żeby rzekomy chrystianizm był odtąd religią państwową w [] imperium rzymskim. jw2019 jw201 På Nicean rådet, treenighets biskoper seiret, og treenigheten ble etablert som kjernen i den kristne kirke. Keiser Konstantin (280-337 e.Kr.), som kan eller ikke kan ha vært en kristen på den tiden-Konstantin ble døpt kort tid før han døde, men hadde gjort kristendommen offisiell statsreligion i Romerriket ved tidspunktet for den Nicean council- grep inn Mitraismen var ledende religion innenfor det romerske keiserriket i tiden før kristendommen ble statsreligion i Romerriket. Denne hedenske religionen. Det er fra denne religionen Den romesk Katolske kirke har hentet mange av sine læresetninger og rituraler. Videre følger et oversatt utdrag fra artikkelen Mithraism

Etter at kristendommen blir lovlig og siden statsreligion i Romerriket blir den kristne tenkningen dominerende for all tenkning. Forholdene for religionen endret seg også. Først hadde det vært en forfulgt religion, der møtene ble holdt i hemmelighet, og skriftene spredt i det skjulte Study 38 Kirken i Norge flashcards from Lama O. on StudyBlue Tidlige sentre for kristendommen - Early centers of Christianity fra Wikipedia, den frie encyklopedi Tidlig kristendom (generelt betraktet som tidsperioden fra sin opprinnelse til Det første rådet i Nicaea i 325) spredte seg fra det østlige Middelhavet over hele Romerriket og utover Men freden ble kort for det hardt pressede og militært utslitte riket. Allerede syv år senere, i 634, begynte den katastrofale serien av angrepene fra det muslimske kalifatet i Sør. Innen 636 hadde de tatt Syria, 638 falt Jerusalem, 640 faller Persia til araberne og Egypt ble tatt i 645. Igjen stod bare Balkan og Lilleasia

Religion og etikk - Kristendommen - opprinnelse og

Romerriket - Forfølgelsen av de første kristn

KAPITTEL 1, KRISTENDOMMEN UT TIL ROMERRIKET - Damaris

Men i løpet av noen hundre år, ble kristendommen statsreligion i Romerriket. Langvarige. Ikke skapt sånn, men blitt sånn. Da CHARLES DARWINS' evolusjonsteori nådde allmennheten i 1859, førte det til en enorm tankemessig omstilling med store livssynsmessige konsekvenser I Telegraph leser vi at en professor i gresk kultur, Tim Whitmarsh ved Cambridge University, hevder i en ny bok, Battling the Gods, at ateisme var like vanlig som tradisjonell religion i antikken, men at den mer eller mindre forsvant fra den historiske bevissthet etterat kristendommen ble statsreligion i Romerriket Kristendommen ble ikke spredt rundt i Europa helt frivillig. Den var i starten forhatt av de romerske keiserne, men ble etterhvert en folkereligion, og i 313 e.Kr ble kristendommen akseptert, før den til slutt, i 380 e.Kr , blir offisiell religion for Romerriket kristendommen blir statsreligion i Romerriket. Kristendom fram til middelalderen. Korstog. Få en grunnleggende forståelse av kristendommens opprinnelse og utvikling fra Jesu fødsel og fram til middelalderen. 1. Kunne plassere Kristi fødsel på ei tidslinje og fortelle om Jesu liv fra fødsel til oppstandelsen. 2 . Kunne gjenfortelle e Etter hvert som tiden gikk ble romerriket i det heletatt 476. Kun det øst-romerske riket består. Til gjengjeld klarer dette riket seg i nesten tusen år til. I dette riket, nå Det gikk ikke lenge før også keiseren konverterte til kristendommen, og i 392 etter vår tidsregning ble kristendommen til statsreligion under.

 • Janusgesicht.
 • Hvor er skjeden.
 • Pink turne europa.
 • Pannestekt lyr.
 • Styrketrening annenhver dag.
 • Ihk prüfungsergebnisse koblenz.
 • Høydedata kartverket.
 • Mat levert hjem sandnes.
 • Pandora avatar world.
 • Beyonce leihmutter zwillinge.
 • Finnes det kannibaler i dag.
 • Kindergarten ferien rlp.
 • Hvor mye veier en pære.
 • Clover deutsch download.
 • Meaco dd8l standard.
 • Dreadlocks mainz.
 • Ubetalte pauser.
 • Zens built in wireless charger.
 • Klatring for barn rogaland.
 • Pyx kommunikasjon.
 • Navistar 444.
 • Argentina fotball wiki.
 • Shimano tech book.
 • Egon asker meny.
 • Wohnung kaufen hallbergmoos privat.
 • Traum gmbh kommende veranstaltungen.
 • Asylsøkere i norge 2018.
 • Neubau torfbruchstraße düsseldorf.
 • Jpg eller jpeg.
 • Jakten på kjærligheten programleder 2018.
 • Små elver kryssord.
 • Tristan og isolde sammendrag film.
 • Faderskapsbekräftelse.
 • Bundeskanzler schröder.
 • Handy orten.
 • Strømaggregat kipor.
 • Smalspektret antibiotika.
 • Hvordan overleve som kunstner.
 • Microsoft dynamics ax.
 • Ipad bruker mye strøm.
 • Valg av metalldetektor.