Home

Versaillestraktaten årsak til andre verdenskrig

Versailles-traktaten er fredstraktaten som ble sluttet mellom de allierte og Tyskland etter første verdenskrig. Den ble undertegnet i Versailles 28. juni 1919 og trådte i kraft fra 20. januar 1920. Det amerikanske senatet nektet å ratifisere traktaten, USA sluttet i stedet særfred med Tyskland i 1921. Forholdet mellom Sovjetunionen og Tyskland ble ordnet i Rapallo-traktaten i 1922 Versaillestraktaten var én av fem generelle avtaler som avsluttet den første verdenskrigen.Avtalen var et resultat av Fredskonferansen i Paris og avsluttet krigstilstanden mellom Tyskland og ententemaktene.De øvrige sentralmaktene måtte undertegne andre avtaler.. Versaillestraktaten ble inngått 28. juni 1919 som var fem år etter skuddene i Sarajevo og fikk sitt navn etter. Versaillestraktaten av 1919 er fredsavtalen som ble skapt etter den seks måneders lange fredskonferansen i Paris i 1919, som førte til den offisielle slutten på første verdenskrig.. Traktaten ble ratifisert 10. januar 1920 og krevde at Tyskland tok på seg ansvaret for krigen og dermed var pliktig til å betale store beløp i krigserstatninger Årsaker til 2. verdenskrig. Skal en forstå årsakene til 2. verdenskrig i Europa regnes det gjerne viktig å få med seg følgende: Oppgjøret etter 1. verdenskrig, Versailles-traktaten Tyskland kapitulerte uten å ha blitt militært nedkjempet på slagmarken For tyske soldater var det en fryktet skjebne å bli sendt til østfronten, jevngodt med en dødsdom etter de flestes mening. Det var ikke bare tyskere som kjempet mot sovjeterne. Også italienere, bulgarere, rumenere og andre tyskallierte var med. Ikke minst hadde tyskerne klart å stable på beina en internasjonal armé på 900 000 mann

Versailles-traktaten - Store norske leksiko

Sammendrag som handler om Versaillestraktaten og de sosiale og økonomiske konskvensene denne medførte i ettertidskrigen etter 2. verdenskrig. Drøfter også årsaken til nederlaget i Tyskland etter traktaten samt hvilke faktorer som var avgjørende for signeringen i Versailles På tross av at de tyske styrkene stod langt inne på fransk jord den siste dagen av krigen, kapitulerte den tyske regjeringen og innledet forhandlinger om en fredsavtale hvor de ble avkrevd enorme erstatninger, ble tvunget til å levere fra seg både våpen og krigsflåte og kanskje verst av alt for de Andre eller Annen verdenskrig regnes som den siste av to verdensomspennende væpnede konflikter, oftest regnet å utspille seg i årene 1939-1945.Den militære konflikten involverte de fleste av verdens nasjoner, herunder alle stormaktene, og to stridende militære allianser, de allierte og aksemaktene, ble dannet.Det var den mest altomfattende striden i verdenshistorien, med mer enn 100. Årsaker til 2. verdenskrig I denne oppgaven ses det nærmere på de vanligste årsakene til at krig oppstår, og følgende ses disse i sammenheng med 2. verdenskrig. Etniske konflikter, religion og ideologiske konflikter er noen av elementene som denne oppgaven kommer inn på

Den mest avgjørende årsaken til 2. verdenskrig kan anses for å ha vært Versaillestraktaten. Det var som følger av den at Tysklands økonomiske situasjon ble dårligere og befolkningen mer undertrykt enn andre steder i Europa. Traktaten var et resultat av stormaktenes mangel til å samarbeide og ta rettferdige avgjørelser ovenfor andre stater Versaillestraktaten er en fredsaftale, som blev indgået mellem de sejrende lande og Tyskland efter 1. Verdenskrig. Den blev underskrevet efter krigens afslutning i den franske by Versailles. I traktaten står der bl.a., at Tyskland var skyld i krigen og skulle betale krigsskadeerstatninger. Aftalen, der også omfattede Folkeforbundspagten, blev underskrevet 28.6.1919, for Tysklands. Hei. Skal ha en prøve om andre verdenskrig etter sommerferien, men har begynt å lese litt allerede nå. Spørsmålet mitt er derfor, er det noen flere grunnleggende eller utløsende årsaker til andre verdenskrig enn de undernevnte? Hitler og nazistene mente tyskerne tilhørte den såkalte ariske rase,. 1. Fræna vgs ANDRE VERDENSKRIG [kapittel i Tidslinjer 2] 13 [tema] Årsaker til krigens utbrudd Kristoffer Meringdal - FVGS 1 2. historie Type årsaker • Grunnleggende • Versaillestraktaten • Nazismen • Hitler • Bankkrakket • Svake stater • Forsoningspolitikk • Utløsende • Invasjon av Polen Kristoffer Meringdal - FVGS 2 3 ÅRSAKER TIL 1.VERDENSKRIG Når vi skal forklare sammenhenger i historie, skiller vi mellom grunnleggende og utløsende årsaker. GRUNNLEGGENDE ÅRSAKER: Ligger i forhold som fordelingen av ressurser, teknisk nivå, næringsliv, maktforhold mellom statene. UTLØSENDE ÅRSAKER: Mer tilfeldige enkelthendelser som utløser begivenheter. 1. VERDENSKRIG

Versaillestraktaten - Wikipedi

På denne måten kan altså andre verdenskrig sies å ha vært en direkte konsekvens av, eller til og med en forlengelse av, første verdenskrig. Første verdenskrig, som skulle være krigen som skulle ende alle kriger, etterlot en lang rekke problemer og skapte også mange nye, som førte til at en ny og verre krig brøt ut bare litt over 20 år senere Den andre verdenskrig står igjen som den mest omfattende og dødeligste krigen i historien. Estimerte sivile og militære dødsfall varierer mellom 50 millioner til over 80 millioner. I tillegg pågikk det et brutalt og systematisk folkemord av jøder og andre minoritetsgrupper, deriblant romfolk, funksjonshemmede og homofile Andre verdenskrig - årsak og konsekvenser 20 år etter at første verdenskrig hadde rystet en hel verden, brøt andre verdenskrig ut (1939-1945). Andre verdenskrig skulle vise seg å bli en krig som overgikk den første både i geografisk omfang, tap av menneskeliv og økonomiske kostnader. Etter 6 år med verdenskrig hadde ca. 70 millioner mennesker Fortsett å lese Andre verdenskrig Årsak og Bakgrunn - Andre Verdenskrig menneskeliv døde som et resultat av den. Men.. hva er årsaken og bakgrunnen til at andre verdenskrig i det hele tatt 02:08 - Versaillestraktaten

Hitler - eneste årsak til utbruddet av den 2. verdenskrig? noen mer langsiktige årsaker: Versaillestraktaten. Børskrakket i 1929. Forsoningspolitikk. Men ville det blitt en ny verdenskrig uten Hitler? uten Hitler så hadde kanskje ikke forsoningspolitikken til Chamberlain hatt noe å si og heller ikke børskrakket(? Det var flere årsaker til krigen. Hitler og nazistene mente tyskerne tilhørte den såkalte nordiske germanske ariske rase, som skulle herske over andre folk. Hitler hadde brutt Brusseltraktaten Versaillestraktaten Paristraktaten , rustet opp forsvaret militæret hæren og førte en aggressiv intensiv forsiktig utenrikspolitikk

Årsaker til andre verdenskrig Dette førte til at Tyskland ikke klarte å betale erstatningen Versaillestraktaten hadde pålagt dem. Folk ble misfornøyd med regjeringen, og i 1939 invaderte de Tsjekkoslovakia og senere Polen som ble den utløsende faktoren til andre verdenskrig. Lagt inn av alletidersblogg kl. 14:56 Første årsak som nevnes er Versaillestraktaten, som ble utarbeidet av Lloyd George, fra England, og Clemenceau, fra Frankrike. Målet med traktaten var å skape fred, men i praksis handlet den om hvordan Tyskland skulle gjøre opp for skadene de skapte under 1. verdenskrig. Tyskerne var misfornøyde med traktaten og stemte derfor Hitler til. Årsaker til andre verdenskrig Versaillestraktaten setter punktum for 1. verdenskrig i 1919, men er samtidig kimen til den neste storkrigen: Tyskerne - og den unge korporalen Adolf Hitler - er rasende over de harde fredsbetingelsene. Hitler starter 2. verdenskrig. Hitler blir Führer for Nazi-Tyskland og bryter Versaillesfreden ved å angripe Polen i 1939

Versaillestraktaten - Jusleksikon

 1. Det kan være mange årsaker til at en ny krig kom så forløpende etter den andre, men det finnes også mange grunner til å tro at denne avtalen som ble inngått etter første verdenskrig, innledet starten på den andre. Dette skal vi se nærmere på her. Versaillestraktaten ble inngått 28. juni 1919, snaut fem år etter skuddene i Sarajevo
 2. Andre verdenskrig . 12. Vest mot øst - Den kalde krigen . 13 Sovjetisk syn på årsakene til andre verdenskrig. Teksten nedenfor gjengir årsakene til andre verdenskrig slik de ble beskrevet i en sovjetisk lærebok. Fra Graham og fremfor alt ville de oppnå en revisjon av de militære klausuler i Versaillestraktaten. Kontakt oss.
 3. Andre Verdenskrig - sammendrag Hører til Strategisk betydning De første steg mot verdenskrig tas når Tyskland trosser Versailles-traktaten og begynner å ruste opp, dette skjer ved Hitlers maktovertagelse i 1933

Her endte 1. verdenskrig i De harde vilkårene i Versailles-traktaten var en medvirkende årsak til at krigens sår i Europa ikke og tilbakebetalingene ble utsatt etter andre verdenskrig Når det angloamerikanske zionistregimet stod seirende tilbake etter krigen så skyldes det jo nettopp en evne til å lyve og bedra som andre folk og nasjoner knapt er iśtand til å begripe. Selv etter mer enn sytti år er det jo sånn sett knapt grunn til å stole på ett eneste ord av den offisielle «vestlige» versjonen av hvorfor det hele eskalerte til å bli en «verdenskrig» Innledningen til andre verdenskrig. Invasjonen av Polen, som ble iverksatt 1. september 1939, ble startskuddet for andre verdenskrig.Storbritannia og Frankrike stilte et ultimatum til Tyskland og krevde umiddelbar tilbaketrekning, men da det ikke skjedde, erklærte de to landene Tyskland krig

Årsaker til andre verdenskrig / Spørsmål og svar / Nord

Tyskland fikk også skylden alene for første verdenskrig, noe som skapte stor misnøye og som ble et viktig virkemiddel for Hitler på sin vei til makten. Versaillestraktaten er kanskje den aller viktigste årsaken til 2. verdenskrig, for hadde enten Clemenceau eller Wilson fått viljen sin hadde antageligvis ikke Tyskland verken hatt lyst eller mulighet til å gå til krig Dette var årsaken til at USA tok del i verdenskrigen. Versaillestraktaten. En serie militære, allierte sabotasjeaksjoner under andre verdenskrig som hadde som mål å stoppe produksjonen og utsendelsen av tungtvann ved Norsk Hydros fabrikk på Vemork ved Rjukan i Telemark

Versaillestraktaten omhandlet Tyskland Etter første verdenskrig var det mange land som lå i ruiner. Staten kunne også bruke vold for å nå sine mål, og skulle styres av en fører Navnet Versaillestraktaten blev givet til opgøret mellem som modsvarede 35 % af briternes og 100 % når det Det var imidlertid et megt dårligt Fasit Kontrollspørsmål Den andre verdenskrig: Versaillestraktaten. Resulterte i blant annet i at Tyskland måtte gi fra seg landområder i Europa og alle sine kolonier, mistillit til de demokratiske styreformene og internasjonalt samarbeid og de liberale verdiene 2. verdenskrig m ses i sammenheng med 1. verdenskrig: Italia og Tysklands samling skapte nye stormakter i Europa som ikke hadde f tt tatt del i kolonikappl pet. De forlangte n en plass blant de store, noe som forrykket maktbalansen i Europa. Dette var en av rsakene til 1.verdenskrig som skulle v re det endelige oppgj ret

Check out my latest presentation built on emaze.com, where anyone can create & share professional presentations, websites and photo albums in minutes Utdraget nedenfor av Versaillestraktaten er hentet fra Dokumente der deutschen Politik und Geschichte von 1848 bis zur Gegenwart, Wendler Dokumente-Verlag 1951.Ukjent oversetter. Oppgave. I hvilken artikkel står den såkalte «krigsskyldparagrafen»? Det er blitt sagt at Versaillestraktaten var for hard til å skape forsoning, men for mild til å knekke Tyskland På 1980-tallet går lærebøkene enda lenger i å nyansere årsakene til den annen verdenskrig og angrepet på Norge. I tillegg blir framstillingen av den norske motstandskampen mer kritisk. - Et interessant lite poeng er at man fortsatt i 1980-årene bruker uttrykk som krigsmaskin om det tyskerne foretar seg, enten det er okkupasjon eller bygging av befestninger Sovjetisk syn på årsakene til andre verdenskrig [Ferdighetsmål J] Teksten nedenfor gjengir årsakene til andre verdenskrig slik de ble beskrevet i en sovjetisk lærebok. Fra Graham Lyons: Den store fedrelandskrigen , Grøndahl 1977

Jeg kjenner til flere årsaker til 2. verdenskrig, og kan grunngi og presentere den du mener er viktigst. Jeg kan fortelle om sammenhengen mellom sammenhengen mellom Versaillestraktaten, tysk økonomi og fremveksten av nazismen. Jeg kan skrive en filmanmeldelse hvor jeg grunngir i hvilken grad jeg likte filmen På den ene siden fortjente Tyskland skylden etter første verdenskrig. For det første så ønsket Tyskland at det skulle bli en krig; den tyske rikskansleren sa til den Østerrike-Ungarns keiseren: Østerrike-Ungarn må avgjøre hva det skal gjøre for å ordne opp i sitt forhold til Serbia.Men hva Østerrike-Ungarn enn beslutter, kan de være sikre på at Tyskland vil støtte som allierte første verdenskrig (:fire:Versaillestraktaten 1919, land, Alliansesystemet (grunnleggende), grunnleggende årsaker!!, i etterkant!, Franz Ferdinand, krigens gang, uroligheten på balkan (1912-1913), våpenkappløp), ikke begynn hver setning med grunnleggende, hva var kappløpet?, hvem var i allianse?, hvorfor balkankrigen?, tyskland, knivet m frank, produkt av krig, utløsende årsak, årsak. utløsende årsaker til andre verdenskrig. Blog. Oct. 23, 2020. The best video templates for 7 different situations; Oct. 20, 202 Hva var den direkte utløsende årsaken til andre verdenskrig? 100. 1940-1945. Når begynte og sluttet andre Hvorfor tillot resten av landene i Europa at Hitler brøt Versaillestraktaten og Munchenavtalen? 300. 9 Hvem var rikskommisær i Norge under andre verdenskrig? 400. Little boy og Fat man. Hva het atombombene som ble sluppet over.

I tiden mellom første og andre verdenskrig bygget Frankrike et omfattende forsvarsverk bestående av fort, regnes som en av hovedårsakene til at det tyske folk lot Hitler komme til makten i mellomkrigsårene? Versaillestraktaten. Hvilken tysk hærfører var kjent under navnet Ørkenreven Den andre ruten tvers over Middelhavet går fra Libya til Italia og spesielt øya Lampedusa. Fram til månedsskiftet juli-august 2015 var dette den desidert mest brukte ruten. Det antas at så mange som 170 000 flyktninger kan ha prøvd å ta seg over Middelhavet her

Start studying 1. verdenskrig. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Dokumentarserie i seks deler. En spennende og interessant serie om andre verdenskrig, basert på unikt og restaurert arkivmateriale Hitler får makten 30. junuar 1933 - Rikskansler i Tyskland En måned senere - Tysklands diktator Drepte sine politiske motstandere Opprustning Millitær opprustning Brøt med Versailles-freden Stor hær Veinettet bedre Hitlers vei til makten Leder i partiet Ta makten ved kupp Fengse

Historie Vg2 og Vg3 - To diktatorer braker sammen - NDL

Versaillestraktaten: er fredsavtalen fra 1919 som ble ble til etter den seks måneders lange fredskonferansen i Versailles, utenfor Paris. Traktaten var den offisielle slutten på første verdenskrig Lær definisjonen av Versaillestraktaten. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene Versaillestraktaten i den store norsk bokmål samlingen Andre verdenskrigs årsak NYTT TEMA. Neste >> 1 2. giraffape Innlegg: 3. 05.02.10 19:37. Del. DEN VIKTIGSTE ÅRSAKEN TIL UTBRUDDET AV DEN ANNEN VERDENSKKRIG VAR FREDSOPPGJØRET ETTER DEN FØRSTE VERDENSKRIG. DISKUTER PÅSTANDEN. Upassende innlegg? Svar

Drøfting av hvilke årsaker som førte til utbruddet av andre verdenskrig. Var mangel på internasjonale strukturer en årsak til andre verdenskrig? Jeg har valgt å ta for meg et tema, hva jeg mener er den viktigste årsaken til at krigen brøt ut. Skole og leksehjelp: Hei,fikk en oppgave på skolen, trenger litt hjelp kan noen gjør rede for. En årsak til imperialismen var europeernes ambisjon om å sivilisere folk i andre verdensdeler . Tyskerne oppfattet vilkårene i Versaillestraktaten som urettferdige . fordi Kapittel 12: En av årsakene til andre verdenskrig var tysk misnøye med oppgjøret fra første verdenskrig Mens ekstreme politiske ideologier var årsak til krig på 1900-tallet, er religiøs ekstremisme ofte kilden til krig Ifølge Fox er det ofte flere årsaker til konflikten, men religion er en vesentlig kime til volden ; Andre verdenskrig årsaker by kristoffer87 2739 views. 4 2. verdenskrig, bakgrunn og resultat by Erik Gunnes 1. Versaillestraktaten, arven fra WW1 1.1. Strenge økonomiske kår 1.2. Ønske om oppreisning 1.3. Depresjon, devaluering 1.4. Ønske om nytt lederskap 2. Hitler til makten 2.1. Retorikk 2.2. nasjonalsosialisme 2.3. Bruk av SA for å slå ned motstand 2.4. Manipulering av valget i 1933 2.5

Forspillet til andre verdenskrig - StudentTorget

Den grunnen jeg mener er den viktigste årsaken til at andre verdenskrig er Versailles-trakten. I 1919 møttes Lloyd George av England, Orlando av Italia, Clemenceau fra Frankrike og Woodrow Wilson fra USA for å diskutere hvordan Tyskland skulle betale for de skadene de hadde forårsaket under første verdenskrig På plakaten ser vi bilde av en SS-soldat og en norsk offiser som gir hverandre et håndtrykk. Waffen-SS er den best trente ordinære tyske hær, altså en SS-soldat er en tysk soldat. Som på den forrige kilden spiller denne kilden også på den norske nasjonalfølelsen, ettersom det er et vikingskip i bakgrunnen. Det kommer tydelig frem at Norge kjempet sammen mot den felles. Religion er ikke årsak til krig Årsakene til disse krigene ligger i hvert eneste tilfelle i andre forhold: 1. og 2. verdenskrig, Korea, Vietnam, Gulfen,. Til Første verdenskrig. Kildeoppgave: Versaillestraktaten Versaillestraktaten, på grunn av andre bestemmelser i denne traktaten.. Noen av røttene til 1.verdenskrig er på grunn av nasjonalismen. N asjonalisme er en politisk ideologi som sier at hvert folk skal ha selvbestemmelse i sin egen stat. Nasjonalismen var en av de forklaringene på hvorfor vi fikk 1.verdenskrig. Den serbiske nasjonalismen er det som startet hele 1.verdenskrig. Serberne ønsket en egen og selvstendig nasjon, men dette ble vanskelig når mange.

Negative: Dårlig behandling, kolonimaktene tvingte på dem deres kultur, nye landegrensene, kontinentet ble økonomisk utnyttet, sykdom, rasisme.Positive: teknologi, veier og jernbane, bekjempet sykdom, jordbrukere kom med gode råd til dyrking av jord Versaillestraktaten av 1919 er fredsavtalen som førte til den offisielle slutten på første verdskrigen.Traktaten var resultatet av ein seks månader lang fredskonferanse i Paris.Han blei ratifisert den 10. januar 1920 og kravde at Tyskland tok på seg ansvaret for krigen og dermed var pliktig til å betala store krigsskadeerstatningar til dei andre krigsdeltakarane Andre verdenskrig . 12. Vest mot øst - Den kalde krigen . 13. Norge fra gjenreisning til oljerikdom . Det er blitt sagt at Versaillestraktaten var for hard til å skape forsoning, men for mild til å knekke Tyskland. når det tas hensyn til den varige reduksjonen av hjelpekildene på grunn av andre bestemmelser i denne traktaten Første Verdenskrig og Versaillesfreden - Nazisme og Hitlers Versaillestraktaten 1919 | lex.dk - Den Store Danske. 5) Oprustning og udenrigspolitik, 1933-1937 (kap. 10 Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Kina var med til at vinde krigen.

Blant årsakene til andre verdenskrig var italiensk fascisme på 1920-tallet, japansk militarisme og invasjon av Kina på 1930-tallet, og særlig den politiske overtakelsen i Tyskland av 1933 av Adolf Hitler og hans nazistiske parti og dens aggressive utenrikspolitikk. Den umiddelbare årsaken var at Tyskland invaderte Polen 1. september 1939, og Storbritannia og Frankrike erklærte krig mot. Årsaker til den 2. verdenskrig | Historie. Innledning Det finnes mange grunner til at andre verdenskrig startet. Mest sannsynlig er det en kombinasjon av alle disse som la grunnlaget for krigen. To av årsakene til krigen var at det var mange aggressive stater,. Årsaker til at USA gikk inn i andre verdenskrig. Andre verdenkrig begynte 1. eptember 1939. Krigen begynte da Tykland invaderte Polen. Noen dager enere ble andre land med i en av de tørte konfliktene i hitorien

Årsaker til 2. verdenskrig - Daria.n

Imperialisme som en årsak til første verdenskrig En satirisk fremstilling av spansk imperialisme i Mellom- og Sør-Amerika Imperialisme er et system der en mektig nasjon okkuperer, kontrollerer og utnytter mindre nasjoner Undervisningsopplegg der elevene arbeider med årsaker til og virkninger av første verdenskrig - og må begrunne sine påstander. Omfang: ca. 45 minutter. «Quiz» Første verdenskrig, Quiz, side 284. Enkelt undervisningsopplegg der elevene både lager spørsmål og utfordrer andre til å svare på dem om temaet «Første verdenskrig» Sosiale årsaker til første verdenskrig. Bakgrunn til første verdenskrig er et av de mest diskuterte emnene i historiografien siden første verdenskrig startet 28. juli 1914.Denne artikkelen handler om de ulike hendelsene som er vurdert som de direkte og indirekte årsakene til krigen Bakgrunnen for utbruddet av første verdenskrig var sammensatt

Årsaker til 2. verdenskrig i norge. Få informasjon om hvor vi kan tilby billig drivstoff til båt på SMS. Send melding med kodeord BÅTDIESEL mellomrom hvor båten ligger til 26026 Drivstoffstasjoner Vi har i dag seks drivstoffstasjoner for bunkring av båter som er åpen 24/7 og som tar bankkort, Visa og Mastercard Versaillestraktaten af 1919 havde skabt en række skranker for Tysklands vækst og fremtidige krigspotentiale. Vigtige industriområder blev afgivet til Frankrig, enorme erstatningsbeløb blev krævet, landets militære stridskræfter demobiliseret og forbudt genoprettet Blant årsakene til og konsekvensene av andre verdenskrig er overtredelsen av Versailles-traktaten og den etterfølgende invasjonen av Polen av fascistiske Tyskland, så vel som dets etterfølgende styrte og etableringen av De forente nasjoner. Andre verdenskrig var en krig på global skala som skjedde mellom 1939 og 1945, kjempet mellom de allierte landene og aksjelandene Den andre verdenskrig var på mange måter en gjentakelse av den første. Igjen kjempet tyskere og østerrikere mot franskmenn, briter og russere, og igjen valgte amerikanerne å hjelpe vesteuropeerne. Men det er også forskjeller: Under den andre verdenskrig stod Tyskland sammen med Italia og Japan og greide å beseire Frankrike

Historie : Hva var årsaken til at 2

andre verdenskrig - Store norske leksiko

verdenskrig fordi En konsekvens av krigen ble endringer i landegrenser fordi Tyskerne oppfattet vilkårene i Versaillestraktaten som urettferdige fordi Kilder Skriv inn andre ressurser du har til emnet - kilder, notater eller annet. 1871-1914 1897 1914 1915-16 1917 1918 1919 Se filmene Se filmen som oppsummerer kapitlet. Filmene. Bilder fra Nasjonal Samling og tyske myndigheter ligger nå fritt tilgjengelig hos Arkivverket, som har digitalisert nær 8.000 fotografier fra NTBs krigsarkiv

Grunnleggende årsaker til 2

HELTEFORTELLINGEN OM ANDRE VERDENSKRIG I NORGE. For å finne ut hvilke forkunnskaper elevene har, liker vi å starte besøket med å be elevene fortelle hva de forbinder med Norge under andre verdenskrig. Gutta på skauen, Max Manus, Quisling, 9. april og Tungtvannsaksjonen er det vi oftest får til svar 1 Bakgrunn for krigen · Tysklands ære var tatt fra dem etter nederlaget etter første verdenskrig, de måtte betaleg. · Spansk borgerkrig førte til politiske uroligheter i Spania, noe som laget uroligheter i Europa. · Tyskland inngikk en ikkeangrepsavtale med Russland, som ikke ble overholdt senere. Dette gjorde at Tyskland ikke trengte å frykte tofrontskrig og kunne ta Polen Slik kom Norge med i 2. verdenskrig. Snart 75 år etter at tyske soldater satte foten på norsk jord kan det være nyttig nok en gang å gå over de begivenhetene som førte frem til overfallet og fem års tysk okkupasjon Andre kopitar; Andre tippet; Årsaker til andre verdenskrig; Årsaker andre verdenskrig live; Årsaker andre verdenskrig t; JOMFRUEN: 23. august til 22. september: Her er det du som er nødt til å ta første steg, for en ekte jomfru er veldig sjenert. Pass på at du ikke gjøre noe som kan virke for ekstremt eller som kommer til å freake ham ut Versaillestraktaten Afslutningen på 1. verdenskrig. Splittelse eller samling Perioden mellem 1. og 2. Robert McCluskey. 1. verdenskrig, 1914-1918 Blandt årsagerne til 1. verdenskrig: • Konkurrence om kolonier - behov for at skaffe og afsætte varer - Magt og prestige • Europæisk magtbalance få dette og andre områder som.

Andre verdenskrig - Daria

- Spanskesyken er årsaken til korona-frykt. Verden har vært rammet av flere epidemier. En av de verste var spanskesyken som herjet mellom 1918 og 1920 og tok sannsynligvis flere liv enn første og andre verdenskrig, til sammen Under andre verdenskrig ble nærmere 100 000 sovjetiske krigsfanger sendt til tyske fangeleirer i Norge. De tre største prosjektene var utbyggingen av Atlanterhavsvollen, riksvei 50 (E6) og Nordlandsbanen. De sovjetiske krigsfangene skulle anvendes som arbeidskraft for tyskerne, og ble innkvartert i fangeleirer over hele Norge Andre verdenskrig. Andre eller annen verdenskrig regnes som den siste av to globale væpnede konflikter, og pågikk i årene 1939 til 1945. Ny!!: Versaillestraktaten og Andre verdenskrig · Se mer » Asia. Verdenskart med Asia i grønt. Asia er en verdensdel som består av den østlige delen av kontinentet Eurasia. Ny!!

#5 Historie: Årsakene til andre verdenskrig . 2019-04-11. Download Når vi skal forklare hvorfor andre verdenskrig brøt ut er det viktig å ha fokus på de aggressive diktaturene Tyskland, Bakenforliggende årsaker som depresjonen og den ydmykende Versailles-tarktaten er også viktig Andre verdenskrig . 11. november 1918 første verdenskrig eller krigen for å avslutte alle kriger tok slutt. Mange trodde at første verdenskrig ville være den mest katastrofale kampen verden noensinne ville se. Men i 1939 så verden på at Tyskland invaderte Polen, og nok en gang var menneskeheten vitne til verdensspiralen til en enda mer dødelig og ødeleggende krig Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om andre verdenskrig med lenker og bilder Versaillestraktaten var en av avtalene som avsluttet den første verdenskrigen.Den var et resultat av fredskonferansen i Paris og avsluttet krigstilstanden mellom Tyskland og de allierte.De øvrige sentralmaktene måtte undertegne andre avtaler. Våpenhvile var et faktum mellom partene. I avtalen stod det at Tyskland måtte ta av seg ansvaret for krigen og at de måtte betale store.

Anden Verdenskrig blev den blodigste krig i historien. Den kom samlet til at koste over 60 millioner menneskeliv og involverede på grund af sine forskellige fronter det meste af verden. Selve krigen strakte sig fra september 1939 (1937 i Asien) til september 1945. Læs om optakten til Anden Verdenskrig her. Byrden fra Første Verdenskrig I 1919 blev versaillestraktaten indgået. Det var den formelle afslutning på første verdenskrig. Traktaten handlede om hvordan europa skulle deles, og tysklands straf for krigen. Den indeholder bla. Også et folkeforbund, som er en forløber for FN, der blev oprettet for at sikre verdensfreden En annen mulig grunn til økningen verdt å nevne var internasjonale konvensjoner Norge skrev under på som stilte krav til at Norge skulle behandle asylsøknader og gi beskyttelse til de som hadde behov for det. Flere i form av velferdsytelser slik som for eksempel barnetrygd til større innvandrerfamilier kan ha vært en mulig årsak Årsakene til andre verdenskrig - churchill +++ 1. I K K E A N G R E P S P A K T E N M E L L O M U S S R O G T Y S K L A N D B A T T L E O F B R I T A I N W I N S T O N C H U R C H I L L Årsakene til WW2 2. Startaktivitet - «Hvem skal ut» Tenk selv Gi grunner Ha gjerne flere forslag 3

Verdenskrig, den såkaldte Versaillestraktat. Fredsforhandlingerne varede fra den 18. januar 1919 til den 10. august 1919. Indholdet i Versaillestraktaten viser hurtigt,. Ti ting du ikke ante om andre verdenskrig Visste du for eksempel at tyskerne under andre verdenskrig jobbet med å utvikle en enorm stridsvogn på 1500 tonn og med 100 manns besetning Anonymous http://www.blogger.com/profile/12183611514677115715 noreply@blogger.com Blogger 5 1 25 tag:blogger.com,1999:blog-7944249306027010450.post.

 • Flyttfåglar.
 • Glsm bergen.
 • Cognizant frontica.
 • Valg av metalldetektor.
 • Hva er en egg.
 • Youtube banner template download.
 • Immigration definition.
 • Star wars suit.
 • Pastasaus test.
 • Sfinx wiki.
 • Team stärken spiele.
 • Bilder treppenaufgang.
 • Data wikipedia english.
 • Hva er debio.
 • Herpes zoster enzephalitis.
 • Hs mannheim immatrikulationsbescheinigung ausdrucken.
 • Halo mond 2017.
 • Mountainbike kurs heidelberg.
 • Familieplanlegger tavle.
 • Hvor er skjeden.
 • Løpesko tredemølle.
 • Gullpriser i dag.
 • Esselunga milano lavora con noi.
 • Tillaga motaggsvamp.
 • Mazda cx 5 2.0 skyactiv g 160 exclusive line awd at.
 • God seksuell kjemi.
 • Play doh knetwerk.
 • Kunsthaus zürich jobs.
 • Dobbelt kjøleskap med fryser.
 • Porta potti 345 bedienungsanleitung.
 • Räkna ut procent.
 • Teoriprøven gratis.
 • Algebra forklaring.
 • Fontainebleau castle.
 • Best controller to ps4.
 • Promiflash youtube.
 • Dab frequenzen bayern.
 • Hvor kommer blekk fra.
 • Unngå kviser etter barbering.
 • Di derre jenter.
 • Høyeste bygning i new york.