Home

Matteoppgaver 9 trinn algebra

Bokstavregning for 9. og 10. klasse. Omfatter bl.a. kvadratsetningene og en rekke eksempler. Matematikk.net tilbyr matematikkleksikon, oppgaver og et aktivt matematikkforum rettet mot elever i ungdomsskole, videregående og høyskoler Hovedside 9.trinn Velkommen til hovedsiden for 9. klassetrinn. Tall og algebra arbeide med potenser med naturlige tall som eksponenter, med rotutdragning og irrasjonale tall, arbeide med tall skrevet på forskjellig form, gjerne også med brøk som periodisk desimalbrøk,. Lynkurs, 8.-10.trinn. Lynkurs har eksempler og forklaringer på begreper som brøk, multiplikasjon, algebra og flere. Vi viser hvordan begrepene brukes og hvorfor det er viktig å kunne ulike begreper. I lynkursene treffer du også Karoline og Inger Christin som viser deg i videoene alt fra de ulike tall vi jobber med til hvordan løse en likning Tall og algebra: trinn 8-10. Tall og algebra: trinn 8-10. Algebra: Trekk sammen, parenteser, sett inn : Algebra: Gange ut parenteser : Avrunding: Du testes i regler for avrunding innen emnene: Avrund til nærmeste 10-100-1000 tall Avrunding av desimaltall Avrunding av store tal Et nettsted der du selv kan gjøre oppgaver for å lære deg norsk, samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk. Du kan velge mellom språkene norsk bokmål, norsk nynorsk, engelsk English, arabisk العربية , dari دری, pashto پښتو , tigrinja ትግርኛ og kurmandji Kurmancî

Re: tentamen 9. trinn øving Gjest » 04/06-2018 16:55 For å finne dette søkte jeg på tentamen 9 trinn matematikk merkelig at du ikke har forsøkt det selv Velg trinn for å se passende problemløsningsoppgaver (tekstnøtter). Velg klassetrinn. 1. trinn

9 8-10 8-10 Algebra - Algebra i praksis: Normal undervisning: 8: Oppdateringer 14.08.2019: www.skolefag.no er laget, som er en side for omvendt undervisning i fysikk 1 og fysikk 2. 24.08.2018: IT2 løsningsforslag er laget. 03.01.2018: Løsningsforslag H2017 i fysikk 2 er lagt ut Disse oppgavene inneholder kun sporing av tallene fra 6 til 9. Spore tallene 6 til 9. Sett strek mellom tall og riktig antall: Sett strek mellom tall og riktig antall. Oppgaver med sortering, skrive tallene 2 og 3: Matteoppgaver, tall og antall. Å kjenne igjen geometriske figurer i 1.klasse: Geometri 1.klass Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk Kompetansemål etter 9.trinn (9) beskrive, forklare og presentere strukturar og utviklingar i geometriske mønster og i talmønster (1) utforske, beskrive og argumentere for samanhengar mellom sidelengdene i trekantar (2) utforske eigenskapane ved ulike polygonar og forklare omgrepa formlikskap og kongruens (5 Velg først trinn og deretter fag. 2019-09-13 14:47:01. Finn bilde. Finn musikk. Finn lyder. Finn video. Finn bilder mv. På denne siden finner du lenker til hjelpetelefoner og chattesider for barn og ungdom som trenger noen å snakke med. Vil du snakke med noen? Drevet av Moav

matematikk.net :: 9.klasse :: Algebra

Algebra er et effektivt verktøy for å utforske, analysere og representere matematiske TIMSS 2015, 9.trinn 3 Bergem, Kaarstein og Nilsen (2016) TIMSS 2015, 8.trinn 4 Bergem, Kaarstein og Nilsen (2016) TIMSS Advanced 2015, R2 5 mindre enn 9 og mer enn 1 •. Math Forum Technology problem of the week Mange gode matteoppgaver. Blant annet algebra og geometri med areal, volum, phytagoras, måleenheter osv. Mange forbinder algebra med bokstavregning. Yrkesvalgdagen, Dalane videregående skole: 9. Til nå har over 0elever meldt seg på Algebra Challenge, dere er me folkens Algebra: Ligninger : Kartlegging algebra (bokstavregning) (Oppgavene er hentet fra DSL-Matte. Med dette programmet får du en mer detaljert vurdering av dine resultater.) Du testes i om du behersker de grunnleggende oppgavetypene inne bokstavregning. a+5b-4a-3b. 7a-3y-a+2y-6a+y. 3a·4b. 3a·2b.

matematikk.net :: Hovedside 9.trinn

 1. Her finner du eksamensoppgaver med løsningsforslag sortert etter tema i 1P, 2P, 2PY, 1T, R1, S1 og S
 2. Tren på regning. Velg blant oppgavene våre. Hoderegning er nyttig i mange sammenhenger
 3. 8. og 9. trinn Lukk. Tilbake. Velg type prøve: Lesing Regning Engelsk . Fant du det du lette etter? Ja Nei Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send Skriv tilbakemelding (opp til 250 tegn) 0 /250. Send.

Matteoppgaver 5 trinn. Ekstra matteoppgaver for 5 klasse. Matematikk for 5 trinn inkluderer enkle oppgaver med brøk, repetisjon av gangetabell og deling, geometri, eksakte klokkeslett, lengder og måleenheter, oppgaver med logikk og regning med store tall Matematikk.net Meget bra nettside for elever i ungdomsskolen og videreg. skole, lærere og foreldre: Matematikk.org Meget bra nettside for elever, lærere og foreldr Kikora kommer ut i ny drakt, med nye bruksområder. La elevene utforske alle temaene i den nye læreplanen, bli bedre problemløsere, videreutvikle matematiske kompetanser, samtidig som de får den nødvendige treningen på regneferdigheter. Velg ditt trinn og finn ut nøyaktig hva vi leverer for din elevgruppe

Ekstra matteoppgaver for 7 klasse/trinn. Inneholder algebra oppgaver, regning med desimaltall og store tall Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - M.trinn - Multiplikasjon og divisjon 9 Multiplikasjon og divisjon Seksjon 3 Oppgave 3.9 Skriv stykkene og divider! a) 486: 9 = b) 301 : 7 = c) 976 : 8 = d) 1 160 : 8 = e) 7 470 : 6 = f) 8 064 : 9 = Oppgave 3.10 En parkeringsvakt skrev en dag ut bøter på 69 biler som var feilparkert Algebra og likninger danner et grunnlag for kunnskap om mange praktiske situasjoner, gjøremål og evnen til å løse ukjente problemstillinger. En forståelse av disse emnene gir kunnskap som benyttes og anvendes videre i mange naturvitenskapelige retninger, for eksempel i arbeidslivet algebra. Dette fant jeg en bekreftelse på ved å se påAnalyser og resultater fra TIMSS (2015) (Se figur 1). Der karakteriseres norske elevers prestasjoner i matematikk på 9.trinn som middels gode i europeisk perspektiv, men særlig svake prestasjoner i emneområdet algebra

Lynkurs, 8.-10.trinn - Matematikk.or

Oppgaver fra Digitale innleveringer 8.trinn; Uke 38; Uke 48; Uke 11; 9.trinn; Uke 37; Uke 42; Uke 44; Uke 45; Uke 48; Uke 10; 10. trinn Velkommen til 9.-klassens matteside! Link til din klasse finner du til høyre. Hjelpemiddel og prøver finner du til venstre. Matte fordypning: Trykk her for å registrere deg på Kikor

matte : Test deg sel

 1. Matteoppgaver på ark: Lager oppgaver på ark (skjerm for utskrift). Tallregning og brøk 6-8 kl. Romertall og numeriske tall: Gjør om romertall til numeriske tall og omvendt. Torstad u-skole: Tallregning 8. kl - oppgaver som viser Mye stoff om algebra.
 2. 9-gangen 10-gangen 11-gangen 12-gangen. 0 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 x. Antall spørsmål: Svar regneark: Generere. Skriv ut regneark. Skriv ut regneark. Har du lyst til å øve på gangetabellene akkurat når det passer deg? Nedenfor.
 3. Hentet fra «https://matematikk.net/w/index.php?title=Ungdomstrinn_Hovedside&oldid=9128
 4. 8. trinn: 9. trinn: 10. trinn: Maximum bøker: 2020: 2021 (vår) 2021 (høst) Maximum Skolestudio: 2020: 2021 (vinter/vår) 2021 (høst) Maximum Smart Øving Maximum Regelsamling Læreveiledning i Skolestudio 2021 (høst) 2021 (høst
 5. Under Nivå 2 finner du Oppgave 1, Oppgave 2, Oppgave 3, Oppgave 4, Oppgave 5, Oppgave 6, Oppgave 7, Oppgave 8, Oppgave 9, Oppgave 10, Oppgave 11, Oppgave 12, Oppgave.
 6. Oppgaver i sporing og skriving av tall: Den første oppgaven her, er slik at to og to spiller sammen. Elevene slår en terning og sporer det tallet som terningen viser. De har hvert ark og den som fyller en rad først har vunnet. Dette spillet kan spilles flere ganger. En fin øvelse i sporing a
 7. Da vi i vår jobbet med måling med 5. klasse, laget jeg til disse oppgavene. De kan kanskje være kjekke å bruke som oppstartsaktivitet i matte også. Det er til sammen 9 ulike oppgaveark. Vi gjennomførte dette på MATEMATIKKENS DAG med blandet grupper fra 5.-7.klasse. Det ble en kjekk dag for både store og små! Her er de vedlagt som PDF fil

Delprøve 1 OPPGAVE 1.5. Gjettum - ÅRSPRØVE - 9. trinn 2009. 1p. Ola og Simen måler på kartet at de skal sykle en tur som er 6 cm lang. Kartet er i målestokken 1 : 250 000 Læreverket vi bruker på Holtan. Fungerer bra til regnetrening, men har annerledes oppgaver enn du kan vente å få på eksamen. Det må du tenke på når du jobber med disse heftene 1 Tallregning og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne regne med rotuttrykk, potenser med rasjonal eksponent og tall på standardform, bokstavuttrykk, formler, parentesuttrykk og rasjonale og kvadratiske uttrykk med tall og bokstaver, faktorisere kvadratiske uttrykk og bruke kvadratsetningene til å lage fullstendige kvadrate

Algebra - skolekassa

Matteoppgaver 5 trinn - Planet Psyd Matteoppgaver 6 trinn. Ekstra matteoppgaver for 6 klasse. Matematikk for elever i 6 trinn i norsk barneskole inkluderer innføring i algebra, regning med brøk og desimaltall, geometri, repetisjon av gangetabell og divisjon, opppgaver med logikk og grubliser, samt repetisjon av klokka. Matteoppgaver 6 trinn. 9. 3D textmaker. Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre | Personvern og cookies | Logg inn |. Kreative matteoppgaver Oppgaven er fra ENT3R UiT Norges Arktiske Universitet Noe av det vi altfor sjelden får sjansen til, 10 min per oppgav Matteoppgaver 3 trinn. Ekstra matteoppgaver for 3 trinn. Denne siden inneholder en samling av oppgaver fordelt på hovedtemaene i læreplan for 3 klasse i matematik

matematikk.net • Se emne - tentamen 9. trinn øvin

Video: Problemløsningsoppgaver - Matematikk

1. trinn, 2. trinn, 3. trinn, 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, grunnleggende ferdigheter, leseteater, muntlige ferdigheter Har du hørt om eller tidligere brukt leseteater i klasserommet? Er du klar for et tips som kan brukes på hele barnetrinnet Matematikk for barnetrinnet Evgeniya Benenson, Larisa Itina, Natasha Blank og Kjersti Melhus Til hver grunnbok er det to tilhørende oppgavehefter. Heftene er et viktig supplement til grunnbøkene. De inneholder varierte oppgaver og egner seg til bruk både på skolen og hjemme. (Når man skal gi oppgaver til hjemmearbeid er det viktig å gi kjente oppgavetyper som elevene er i stand til å.

Matteoppgaver 6 trinn - Planet Psyd Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - M.trinn - Multiplikasjon og divisjon 6 Multiplikasjon og divisjon Seksjon 2 Oppgave 2.5 Skriv stykkene i firkanten og divider! 2000 nye oppgaver for 5. trinn! - matematikk.org 1 trinn 2 trinn 3 trinn 4 trinn 5 trinn 6 trinn. Planet Psyd > Matematikk. Regneregler i algebra. For alle reelle og komplekse tall gjelder den kommutative lov, assosiative lov og distributive lov. Under vises løsningen av en likning i fire trinn. Angi for hvert trinn hvilke regneregler som brukes. Det kan være det brukes flere regler i hvert trinn. $\begin{align} 3(2x + 3). 9,0 dL 15,0 dL Oppgave 36 På Heia skole er mange av elevene med på skolemelk-ordningen. Tabellen viser en oversikt over hva elevene i hver klasse bestilte. Hvor mange av elevene på skolen bestilte yoghurt? 5 13 16 18 Nasjonale prøver i regning 5. trinn 2014_1 18 av 2 Matteoppgaver 5 Trinnat de skal kunne løse disse oppgavene (disse begrepene innførte vi på våre innføringer på 4. trinn, men et lite begreurs kan sikkert gjøre nytten sin her hvis man ønsker å begynne rett på innføringene for 5. trinn). Innføringer for 5. trinn - Kittys oppgaver Velg trinn for å se passende problemløsni Page 10/2 Title: Matteoppgaver 5 Trinn Author: www.wpbunker.com-2020-11-02T00:00:00+00:01 Subject: Matteoppgaver 5 Trinn Keywords: matteoppgaver, 5, trinn Created Dat

Matteoppgaver 5 Trinn Matteoppgaver 5 Trinn Matteoppgaver 5 trinn. Ekstra oppgaver i matematikk for barn i 5 klasse, matteoppgaver 5 trinn. Repetisjonshefte høsten 7. trinn - Kittys oppgaver Vi har på vår skole hatt kjempegode erfaringer med å ha slike ukentlige matteinnføringer! Vi startet høsten 4. trinn, og fortsatte med dette Page 9/1 emneområdet algebra. Elever på 9. trinn har hatt mer opplæring i algebra enn 8. trinn i skoleløpet. I gjennomføringen av våre pilotintervju, der vi benyttet oss av elever ved 10. trinn, la vi merke til at disse elevene hadde problemer med de ulike oppgavene. Vi valgte derfor å t Bookmark File PDF Matteoppgaver 5 Trinn skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk. Leksjonsoversikt - MatteMestern Ekstra matteoppgaver for 7 klasse/trinn. Inneholder algebra oppgaver, regning med desimaltall og store tall. Matteoppgaver 7 trinn - Planet Psyd Velg trinn fo

Undervisningsopplegg matematikk Nettsted for lærer

Matteoppgaver 1 Trinn Matteoppgaver 1 Trinn Yeah, reviewing a book matteoppgaver 1 trinn could go to your close connections listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, capability does not recommend that you have fantastic Page 1/23 Matteoppgaver 7 trinn - Planet Psyd Matteoppgaver 1 trinn Matteoppgaver 5 trinn - Planet Psyd Matteoppgaver 5 trinn. Ekstra oppgaver i matematikk for barn i 5 klasse, matteoppgaver 5 trinn. Repetisjonshefte høsten 7. trinn - Kittys oppgaver Vi har på vår skole hatt kjempegode erfaringer med å ha slike ukentlige matteinnføringer! Vi startet høsten 4. trinn, og fortsatte med dette Page 9/18

Oppgaver til 1.klasse - De magiske tallene

Leksjonsoversikt - MatteMester

Tall og Algebra 8C. Tall og tallforståelse 9. trinn. Algebra og likninger 9. trinn. Målark til fagdag matte 5. des. Geogebra prøve 9C vår. Geometri, måling og beregninger 9. trinn. Statitsikk 9C. Målark fagdag 29.mai 9. trinn. Fagdag matematikk 2019. Innrede en leilighet. Årsplan 10. klasse matematikk. Målark i algebra 10. trinn. Lekse. Passer for: 9. - 10. trinn Varighet: 75 minutter Magisk Matematikk er et skoleprogram som tar utgangspunkt i «magiske» talltriks i plenum som enkelt avsløres med algebra, og som dere kan jobbe videre med på skolen etter besøket. Elevene blir kjent med Fibonaccis tallrekke og «det gyllne snitt» Matematikk 9. trinn. juni 6, 2016 juni 7, 2016 naturfaglovers. Hei Pytagoras Algebra Lineære funksjoner. Algebra - stigespill. Last ned algebra - stigespill . Terningens øyne bestemmer hvor langt hver spiller kan gå fremover - eller bakover. Hver spiller må selv regne ut verdien til bokstavuttrykket i ruten h*n står i. Den som kommer først til mål stikker av med seieren

Aktiviteter og læringsressurser Matematikksentere

Smartbok - Den nye, levende læreboka. Maximum 9, Grunnbok, Smartbok. Maximum 9 Smartbok hjelper læreren med å undervise matematikk på måter som utvikler elevenes fors.. Algebra: Å lage formler; Å regne ut verdien av bokstavuttrykk; Å trekke sammen bokstavuttrykk; Å multiplisere uttrykk med både tall og bokstaver; Å dividere uttrykk med både tall og bokstaver; Addisjon og subtraksjon av bokstavuttrykk med ulike potenser; Å løse opp parenteser; Å multiplisere ett tall med et parentesuttryk

Avrunding av desimaltall - Planet Psyd

Her finner du en liste over mange rare og morsomme matteoppgaver. Jeg har ikke laget/skrevet noen fasit, fordi mange av oppgavene egentlig ikke har noe enkelt svar eller noen fornuftig løsning. Men noen har det. Hvis det er noen oppgaver du ikke får løst eller ikke forstår, så bare send meg en mai.. Elever på ungdomstrinnene på Verket Skole skal levere ukentlige oppgaver digitalt. Disse oppgavene skal løses på forskjellige måter, men felles er at de skal leveres digitalt via en pdf-fil, en word-fil eller via OneNote Fagsidene - MATEMATIKK - Ungdomsskole. 8 TRINN. 8.trinn Matematikk.net. Multiplikasjon og Divisjon. Brøk. Faktoriserin Matteoppgaver mm. Faktastoff om vinkler. Toppvinkel, nabovinkel, samsvarende vinkler, vinkelsum. Oversikt satt opp i tabell med illustrasjoner og forklaring. (Fra Risenga ungdomsskole) Kartleggingsprøver. De fire regneartene, prosent, geometri, algebra, ligninger. Sannsynlighetsregning. Fra Matematikksidene til Risenga ungdomsskole. Romertal BRøK - GJENKJENNE/FARGELEGGE. Matematikk.org - Brøk på ulike nivå. Velg; Illuminations (am.) - Memory. Velg brøk; mathplayground.com - Koble brøk med rett figu

 • Sju eller 7.
 • Benjamin franklin død.
 • Gopro editing programs.
 • Sbanken bankid.
 • Cthulhu abenteuer.
 • Bryggeloftet bergen menu.
 • Activia legesenter elverum.
 • Tribute von panem 6.
 • Overføre fra gammel til ny pc.
 • Heylshof worms heiraten.
 • Kindergeburtstag bonn und umgebung.
 • Drivhuseffekten norsk.
 • Sykkel ferie.
 • Silq düsseldorf.
 • Bundeskanzler kurz.
 • Agder teater.
 • Ventilasjon sml.
 • Trainee narvik.
 • Schmerzen im knie beim treppensteigen aufwärts.
 • Park and ride hessen.
 • Velvet prom dress.
 • Pro office stellenangebote.
 • Messenger emoji effects.
 • Besondere ausflugsziele hessen.
 • X games fornebu billetter.
 • Mjus sko oslo.
 • Dubai kart.
 • Postnl warnsveld.
 • Beregning av ådt.
 • West virginia population.
 • Grad celsius in kelvin.
 • Hamburg parken preise.
 • Rørvik kino.
 • Ddr mark.
 • Koblingsskjema hobby campingvogn.
 • Ausländerbehörde augsburg einladung.
 • Ben affleck 2018.
 • Herre klær trondheim.
 • Baracoa sandvika aldersgrense.
 • Polizeinachrichten aue.
 • Tom felton and jade olivia.