Home

Naturfag energi og krefter

Memory med energi og krefter Memory med energi og krefter: Begreper (klippes opp i ruter) En gjenstands bevegelses energi E k Stillings- energi E p 1. energilov sier at 2. energilov sier at Virkningsgrad Fornybare energikilder Ikke-fornybare energikilder Kraft Tyngde Arbeid Effekt Dersom du er på Månen Dersom du er på Jorda Masse watt (W Energi og materie er et av kjerneelementene i naturfag fra 1. til 11. trinn. Her viser vi ressurser om dette kjerneelementet. Naturfag 1/19. Memory med energi og krefter. Forsøk og praktisk arbeid ungdomstrinn 8-10. Start studying Naturfagprøve - Energi og krefter. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Start studying Energi og Krefter, Naturfag. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Naturfag 10B og 10E Energi og krefter. Av Ragnhild Synnøve Pedersen 04.12.2018. Quizlet: https: Kap.3 Energi og krefter. Viktige begrep, formler til regning på energi, arbeid og effekt og Newtons lover. Av Ragnhild Synnøve Pedersen 04.12.2018. Tilbake. Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre |.

Memory med energi og krefter - Naturfag

 1. Start studying Naturfag - Energi og krefter. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 2. st bruke så mye krefter: E kinetisk er kinetisk energi, m er massen, og v er farten
 3. Start studying Naturfag (Energi og krefter). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 4. Teori, modeller og begreper Viser noe kunnskap om energi og miljø. Bruker i stor grad hverdagslige begreper. Viser noe kunnskap om bruk av energikilder før og nå. Gir noen eksempler på miljøkonsekvenser. Kan til en viss grad trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster. Viser kunnskaper om energi, energikilder og miljø
 5. Kraft er i fysikken en påvirkning på en gjenstand som kan deformere gjenstanden, for eksempel klemme den flat eller strekke den endre bevegelsestilstanden til gjenstanden Det å endre bevegelsestilstanden kan være å sette gjenstanden i bevegelse, eller endre retning på bevegelsen, eller endre farten gjenstanden beveger seg med. Kraft er et sentralt begrep i fysikken
 6. Læreplan i naturfag. Etter 10. årstrinn Fenomener og stoffer gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt Læreplan i fysikk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram. Fysikk 1 Klassisk fysik
 7. Etter- og videreutdanningskurs i fysikk på skolelab.no Teknologi og forskningslære SKOLE6624 (Trondheim, 01.02.2021) Teknologi og forskningslære SKOLE6622 (Trondheim, 04.02.2021

Energi og krefter; Film. Energi og krefter - videosamling; Strikkhopp - video til den innledende aktiviteten; Newtons lover; Friksjon; Arbeid, energi og effekt; Sirkelbevegelse; Løsningsforslag. Repetisjonsoppgaver 4 Energi og krefter - løsning 863 KB Last ned Logg inn Nettskulen.no © 2019 - nonprofit læringsarena for ungdomstrinnet Redaktør: Morten Hetlan Matematikk og Naturfag på Holtan - tilhørighet, kunnskap og glede for alle i skolen. Forside > Nat. 10 > Energi og krefter. Energi og krefter. Snarvei til underpunktene: Bevegelses/stillingsenergi; Energi; Krefter; Masse/tyngde; Arbeid; Trafikksikkerhet . Ressurser på sidene . Kraftskolen; Lokus 123

naturfag.no: Energi og materi

Fart og Akselerasjon De dytter og drar Akslerasjon er når farten synker eller øker, altså fartsendring Målenhet = m/s 2 Forteller hvor lang strekning en gjenstand beveger seg per tidsenhet . Måles i km/t=kilometer i timen eller m/s= meter i sekundet Kraft er.. Friksjon Tyngde og ENERGI OG KREFTER - se hva som skjer! torsdag, okt 22 2009 . Uncategorized agnete94 2:10 pm. Fokusspørsmål , uke 43. s.84. 1 )Hva menes med ordet «stilling» i begrepet stillingsenergi? Ordet stilling betyr plassering. Stillingsenergi kommer av at en energi har en bestemt stilling eller posisjon I mekanikken regnes med to energiformer: kinetisk energi eller bevegelsesenergi, som er den energien et legeme har på grunn av sin fart; potensiell energi eller stillingsenergi, som er den energien et legeme har fordi ytre krefter virker på det og forsøker å sette det i bevegelse; Den kinetiske energien for faste legemer, væskemengder og gasser er lik produktet av halve legemets masse m.

Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter «Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, undring, utforsking og erfaring forstå verden omkring seg i et naturvitenskapelig perspektiv.Ved å arbeide praktisk og ved å lage egne modeller for å løse faglige utfordringer, kan elevene utvikle skaperglede, evne til nytenking og forståelse. Grunnleggende gjennomgang av Energi og krefter i naturfag for 10 trinn. Arnold Schwarzenegger This Speech Broke The Internet AND Most Inspiring Speech- It Changed My Life Krefter - de dytter og drar Arbeid og varme - overføring av Man hører om energi overalt, og det er absolutt ikke til å komme utenom. Det er ikke alltid så lett å presisere hva energi er, men man kan si at energi er det Brukere som har lastet ned Muntlig eksamen i naturfag: Energi, har også lastet ned Norsk. Norsk muntlig eksamen Energi og krefter Arbeid Stillingsenergi Arbeid er hvor mye kraft som brukes, og hvor langt du dytter/drar en gjenstand. Arbeid=kraft(N) * strekning(m) W= F * s Måles i Newtonmeter, som er det samme som Joule ca 4200 J(4,2kJ)=1 kalori Eksempel Du løfter en vedsekk på 20 kg 1, Krefter er et ord vi bruker i dagliglivet om mange ulike ting, men i fysikken handler krefter om noe som kan dytte, dra eller endre form på et objekt. Krefter kan oppstå mellom gjenstander som er..

Muntlig eksamen i naturfag: Energi - Studienett

Kraftskolen Kap 5, Flere filmsnutter 5-10 min. Statkraft/Enova/Naturfagsenteret: Telefonens historie Kap. 5 Fra NRK-serien Helt patent (30 min) Olje og gas Energi er det som får ting til å skje, også kalt evne til å utføre arbeid. Alle former for energi er enten stillings- eller bevegelsesenergi. Arbeid = kraft * vei W = F * s (Work = Force * strekning) Måleenheten blir da Newton*meter = Newtonmeter (Nm). Det er bestemt at dette også kalles Joule (J) I naturfag jobber vi både praktisk og teoretisk, i laboratoriet og ute i naturen. Med naturvitenskapelige metoder gjør vi undersøkelser og finner ut hvordan vi kan ta vare på naturressursene, bevare biologisk mangfold og få en bærekraftig framtid

Energi og krefter. Prøvemuntlig i naturfag. Innhold *Bevegelsesenergi *Stillingsenergi *Energikilder *Energioverganger *Omdanne stillingsenergi og bevegelsesenergi til elektrisk sktøm *Kinetisk energi *Utsatt for arbeid *Eb=1/2*m*v2. Bevegelsesenergi Fluor har lavt smelte- og kokepunkt, det vil si at det skal relativt lite energi til for å skille fluormolekyler fra hverandre. Jod har høyt smelte- og kokepunkt. Det må derfor mye energi til for å få jod til å smelte eller koke, fordi det er nokså sterke krefter som virker mellom jodmolekylene Stikkord: Energi, Akselerasjon, Kraft, Arbeid, bevegelse og stillingsenergi, overføring av energi. Tinycards by Duolingo is a fun flashcard app that helps you memorize anything for free, forever Energi og Krefter Beveglesesenergi og stillingsenergi Energikilder; Fornybar og ikke fornybar energi Hva er bevegelsesenergi ? Hva er stillingsenergi ? Energi Kilder Energiloven Hva er Newton ? Ungenergi.no Naturfagbok Formelen for dette er F = m · a, der F er kraften (målt i newton), m er massen (målt i kg) og a er aksellerasjonen (målt i meter per sekund i andre, m/s 2). Flere krefter kan virke på en og samme ting, og de kan virke i ulike retninger. Det er mye i fysikken som handler om krefter. Dette ble først undersøkt grundig av Sir Isaac Newton

Naturfagprøve - Energi og krefter Flashcards Quizle

Årsplan ( Naturfag, 10.trinn) Periode - uke Hovedområde stoffer: krefter og Krefter ulike enegiformer.og Energi gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjo Serie: Kraftskolen Energi. 05:12. I denne introduksjonsfilmen gis en beskrivelse av hva energi er og hvilke hovedtyper energi som finnes. 261,002 ganger avspilt; Fag: Naturfag Filmer (20 totalt). Energi. 05:12. I denne introduksjonsfilmen gis en beskrivelse av hva energi er og hvilke hovedtyper energi som finnes. 261,002 ganger avspilt; Fag: Naturfag

Energi og Krefter, Naturfag Flashcards Quizle

Elevene skal oppleve naturfag som et praktisk og utforskende fag. Elevene skal gjennom opplevelse, utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter elektrisk energi i utforske sammenhenger mellom abiotiske og biotiske faktorer i et økosystem og diskutere hvordan energi og materie omdannes i. Et legeme kan ha to typer energi: kinetisk energi (bevegelsesenergi) og potensiell energi (stillingsenergi). Summen av kinetisk energi og potensiell energi kalles mekanisk energi.. Ofte virker flere krefter på et legeme. Det følger fra Newtons 2. lov at arbeidet som summen av kreftene gjør på legemet, er lik endringen av legemets kinetiske energi. . Dersom kraften som virker på et legeme. 6.206 Luftmotstand og design 83 KB Last ned; 6.207 Friksjon 120 KB Last ned; 6.208 Krefter 168 KB Last ned; 6.209 Newtons 2. lov 164 KB Last ned; 6.210 Luftmotstand og terminalfart 112 KB Last ned; 6.210 Forklaring; 6.51 Brettrakett; 6.52 Trekke duk; 6.53 Treghet; 6.54 Sommerfugleffekten; 6.55 Newtonsk selskapslek; 6.57 Konstruksjonskrefter; 6.

Kvaløysletta skole : Naturfag 10B og 10E Energi og krefter

Study 59 Naturfag prøve uke 7 - Energi og Krefter flashcards from Andreas N. on StudyBlue Naturfag Energi og Krefter! Prøve Imorra! Av simenlll, 29. april 2018 i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne. Energi og krefter - se hva som skjer. Forskjellige former for energi. Skriftlig vurdering. gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon; gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effek

Naturfag - Energi og krefter Flashcards Quizle

Notasjon og måleenhet. I SI-systemet er enhet for kraft er newton, med symbol N. Denne størrelsen er definert som er den kraft som er nødvendig for å akselerere et legeme med én masse på ett kilo med en hastighet på én meter pr sekund i kvadrat, eller kg·m·s −2. Et mye brukt symbol for kraft er .Dersom kreftene representeres ved hjelp av vektorer, hvilket gir informasjon om. Krefter; Energi; Lyd og lys; Diverse; Energi Oppgave. En kloss sklir langs et horisontalt, friksjonsfritt underlag før den sklir utfor et 10 m høyt stup med en fart på 6.0 m/s. Ved å se på krateret klossen laget på bakken, kan man anslå at den måtte hatt en kinetisk energi på 500 J rett før den traff bakken. Hvor stor masse hadde klossen Hey og hopp! Dette er en post for oss som kom opp i Muntlig Naturfag på 10 trinn. Endrer posten etter hvert som tips,triks og nyttige lenker blir postet. Vi alle heldige som har kommet opp i Naturfag Muntlig eksamen! Har selv kommet opp, og valgte å slenge inn en tråd for tiendeklassinger i samme.. Potensiell energi, også kalt stillingsenergi, er en form for lagret energi basert på objekters plassering i et kraftfelt, eller i et system der energien er avhengig av systemets tilstand. Det er forskjell i potensiell energi som har fysisk interesse. Størrelsen av den potensielle energien til et legeme i et kraftfelt avhenger av i hvilken høyde nullivået for potensiell energi defineres

Celleånding :: Matematikk og Naturfag på HoltanCeller :: Matematikk og Naturfag på Holtan

Naturfag Påbygg - Arbeid, energi og effekt - NDL

 1. Kvaløysletta skole - Tromsø kommune. Naturfag 10A Energi og krefter. Av Ellen Eliassen 28.11.201
 2. Naturfag. Stoffer og materialer. Bindinger mellom atomer. Bindinger - tiltrekkende krefter Fagstoff. Bindinger - tiltrekkende krefter. Kjemiske (HCl) virker det krefter både mellom atomene og mellom molekylene. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår
 3. ÅRSPLAN I NATURFAG 6. TRINN - 2016/2017 Kropp og helse -Elevene skal kunne beskrive utviklingen av menneskekroppen fra befruktning til voksen. - Elevene skal kunne forklare hva som skjer under puberteten og samtale om ulik kjønnsidentitet og variasjon i seksuell orientering
 4. Naturfag Energi Og Krefter Article Browse our Naturfag Energi Og Krefter references - you might also be interested in Muntlig Eksamen Naturfag Energi Og Krefter & Gapps 21
 5. Matematikk og Naturfag på Holtan - tilhørighet, kunnskap og glede for alle i skolen. Forside > Nat. 10 > Energi og krefter > Energi. Energi. Mål: Du skal kunne målenheten for energi; Forklare innholdet i energiloven ved å bruke begrepene høyverdig og lavverdig energi
 6. Kvaløysletta skole - Tromsø kommune. Viktige begrep, formler til regning på energi, arbeid og effekt og Newtons love

Naturfag (Energi og krefter) Flashcards Quizle

Arbeidsplan NATURFAG Emne Energi og krefter Kompetansemål frå Kunnskapsløftet Mål for opplæringa er at eleven skal kunne gjera greie for lover, omgrep og samanhengar knytt til energi, kraft og akselerasjon. Læringsmål Forklara kva me meiner med energi, og gje eksempel på ulike energiforme Energi og materie • utforske faseoverganger og kjemiske reaksjoner og beskrive hva som kjennetegner dem • bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser • utforske elektriske og magnetiske krefter gjennom forsøk og samtale om hvordan vi utnytter elektrisk energi i dagliglive Krefter; Energi; Lyd og lys; Diverse; Energi Oppgave. Vi slipper en kloss med masse 2.0 kg fra en høyde på 4.5 m. Hvor stor kinetisk energi har klossen: rett før den treffer bakken? i en høyde på 1.5 m over bakken? Løsningsforslag. Dersom vi velger nullnivå på bakken, har klossen en potensiell energi på

naturfag.no: Energi og miljø - forslag til et rikt ..

Kapittel 1- celler og arv. Kapittel 2- seksualitet - glede og ansvar. Kapittel 3- energi og krefter-se hva som skjer. Dato for kompetanseprøven i naturfag våren 2020 er fredag 17 april. Elevene vil få tilbud om intensiv undervisning i pensum onsdag 15 april og torsdag 16 april Hjem; Bevegelse; Krefter; Energi; Lyd og lys; Diverse; Krefter Oppgave. Ola dytter på en kloss med en kraft på 500 N, mens Kari dytter med en kraft på 350 N i motsatt retning som Ola (ho vil tydeligvis ikke at Ola skal flytte klossen) Memory med energi og krefter. Innenfor energi- og kraftlære er det mange begreper og sammenhenger som må huskes og læres, og et memoryspill på dette temaet kan være en god hjelp. Kari Folkvord Grethe Mahan Læreplan i naturfag. Etter 10. årstrin

kraft - fysikk - Store norske leksiko

Energi og krefter Stoffer, partikkelmodellen Celleteori Evolusjon Naturvitenskapelige arbeids-og tenkemåter. naturfag og samfunnsfag. • Dybdelæring og utforskende arbeid • Det er gøy og ungene yter mer når vi arbeider grundigere med et tema og med flere kompetansemå Matematikk og Naturfag på Holtan - tilhørighet, kunnskap og glede for alle i skolen. Forside > Nat. 10 > Energi og krefter > Bevegelses/stillingsenergi. Bevegelsesenergi og stillingsenergi. Mål: Forklare hva vi mener med begrepet bevegelsesenergi; Forklare hva vi mener med begrepet stillingsenergi Matematikk og Naturfag på Holtan Forside > Nat. 10 > Energi og krefter > Trafikksikkerhet. Trafikksikkerhet og akslerasjon. Mål: Forstå hva som menes med begrepet akslerasjon; Kunne gjøre enkle beregninger av akslerasjon; Forklare hvordan trafikksikkerhetsutstyr beskytter mot skade

Energi (fra gresk ενέργεια (energeia), styrke) er evnen til å utføre arbeid, hvor arbeid er definert som kraft anvendt gjennom en strekning. Standard vitenskapelig måleenhet for energi er joule (J).Energi kan også måles i kalorier (cal) eller kilokalorier (kcal). I sammenheng med elektrisitet brukes målenheten kilowattimer ().. Boka er svært rikt illustrert og det er nær sammenheng mellom tekster og illustrasjoner. Hovedkapitlene er: celler og arv, seksualitet, energi og krefter, lys og syn, organisk kjemi, veier til god helse, energi for fremtiden samt den levende Tellus

naturfag.no: Er temperatur og varme det same

Energi og krefter. Filer. gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt; Den levende Tellus- vårt felles ansvar ; Krefter :: Matematikk og Naturfag på Holta . Energi og krefter Tellus 10 : kap 3 s. 80 - 115 - forklare begrepet energi og gi eksempler på ulike energiformer - kunne forklare energikjede, energikild ; Energi og. Fart, krefter og risiko. 8. Fart, krefter og risiko. Høy fart var medvirkende årsak i 48 prosent av dødsulykkene i perioden 2005-2010. Del på Facebook Del på Twitter Skriv ut denne siden Send denne siden i en e-post. Her er det oppgaver knyttet til kompetansemålene eleven skal kunne

Kjemisk energi er den energien som er bundet i bindingene mellom atomene i molekyler og kjemiske forbindels... mekanisk energi kjerneenergi elektrisk energi. Elektrisk energi er en energiform som skyldes elektriske krefter. Karakteristisk for elektrisk energi er at... varme. Varme er energi som går fra et sted til et annet på grunn av. Krefter; Energi; Lyd og lys; Diverse; Diverse Oppgave. En flue flyr rett mot en bil i fart. Fluen treffer frontruten og blir knust. Ola gir følgende forklaring for kreftene mellom flua og bilen: Det virker en kraft på flua fra bilen som virker i den retningen bilen kjører I naturfag har vi begynt på temaet «Energi og krefter» og når lærer er over gjennomsnittet interessert i spill i skolen kan det jo hende at elevene plutselig spiller spill om energi og krefter. Inn fra høyre kommer spillet « Crayon Physics Deluxe » og lander trygt i en ferdig installert pakke på elevenes chromebooker Energi og Krefter: Manus til Muntlig Eksamen Fysikk 1 [2] Brukernes anmeldelser. 28.04.2014. ikke verst fikk god hjelp med denne siden jeg i neste uke har munrlig eksamen i fysikk. 04.12.2012. Skrevet av Elev på Vg2. Greit nok, men dette tar for seg veldig lite innen fysikk og er bare 3 sider

naturfag.no: Fysikk 1 og

 1. Naturfag Energi Article Browse our Naturfag Energi references - you might also be interested in Naturfag Energi Og Kræfter & Naturfag Energi Og Krefter
 2. Teknologi, koding og bærekraftig energi på Naturfag 1 30. september 2019; Biologisk mangfald på naturfag 1 8. september 2019; Helse og livsmestring på Naturfag 1 11. mai 2019; Utforskende undervisning på Naturfag 1 11. mars 2019; Ingenting i biologien gir meining unntatt i lys av evolusjonsteorien. 21. januar 201
 3. 4 Energi og krefter. 5 Elektriske felt og krefter. 6 Magnetiske felt og krefter. 7 Induksjon. 8 Gravitasjon. 9 Kvantefysikk. 10 Partikkelfysikk. 11 Lyd. For læreren. Energi og krefter. Kontakt oss; Nødvendig programvare; Rettigheter
 4. Energi og krefter - videosamling. Friksjon på skråplan. Ta utgangspunkt i forsøket Friksjon på skråplan og analyser bevegelsen som er vist i filmklippet. Legg merke til at du må analysere bevegelsen i to omganger: først på vei opp skråplanet, deretter på vei ned skråplanet

Kraft: 4 Energi og krefter

Energi og krefter - Nettskulen

Video: Energi og krefter :: Matematikk og Naturfag på Holta

Naturfag Påbygg - Arbeid, energi og effekt - NDLAPolitiske parti – NettskulenTankekart – Nettskulen

Kompetansemål naturfag - ungdomsskolen; Kompetansemål naturfag - ungdomsskolen 30. juli, 2020 Her finner du de mest relevante kompetansemålene fra læreplanen i naturfag for videregående skole. Gjøre rede for energibevaring og energikvalitet og utforske ulike måter å omdanne, transportere og lagre energi p. 4 Energi og krefter. 5 Elektriske felt og krefter. 6 Magnetiske felt og krefter. 7 Induksjon. 8 Gravitasjon. 9 Kvantefysikk. 10 Partikkelfysikk. 11 Lyd. For læreren. Arbeid, energi og effekt. Filmen beskriver arbeid og definerer energi som evnen til å gjøre et arbeid Hjem; Bevegelse; Krefter; Energi; Lyd og lys; Diverse; Energi Oppgave. Vi dytter en kloss på 50 kg en strekning på 3.0 m på et friksjonsfritt underlag. For å gjøre dette, utførte vi et arbeid på 750 J I forrige nummer av Naturfag brettet vi ut begrepene dybdelæring og progresjon og drøftet hvordan de er viktige for å utvikle god naturfagundervisning. I dette nummeret tar vi utgangspunkt i kjerneelementene i naturfag og gjør et dypdykk i ett av dem, nemlig energi og materie

 • Cross country at the olympics.
 • Before i fall imdb.
 • The big bopper.
 • Webcam nikolaikirche kiel.
 • Ramme takstol.
 • Ancalagon.
 • Kein kontakt zu anderen eltern.
 • Imagenes de nubes animadas.
 • Logitech m535 bluetooth.
 • Tlf unn tromsø.
 • U16 party ingolstadt.
 • Ausbildungsmesse 2018 nrw.
 • Hvordan investere i eiendom.
 • Nav adresse oslo.
 • Kunsthaus zürich jobs.
 • Bhw hameln.
 • Hva spiser glassmaneter.
 • Buchstaben in zahlen darstellen.
 • Slanger australia.
 • New york city fc wikipedia.
 • Rank system army.
 • Medisin i warszawa.
 • Polycystic ovary syndrome norsk.
 • Copd diagnose.
 • Atombombe ludwigshafen.
 • Ü30 party reinbek reinbek.
 • Faltrad test 2017.
 • Anna rasmussen kjæreste.
 • Radiofrequenzen hamburg kabel.
 • Rock n roll saarland.
 • Hva slags strøm er farlig.
 • Saludo a oshun.
 • Satechi ladestasjon.
 • Channel islands.
 • Matteoppgaver 9 trinn algebra.
 • Wanderung rosenalm kreuzjoch.
 • Anwalt jobcenter probleme.
 • Melodica youtube.
 • Wdr 3 programm aktuell.
 • Skireisen ab 40.
 • Akevittfestival løten.