Home

Gjensidigestiftelsen søknad

Gjensidigestiftelsen utlyser 50 millioner kroner til å etablere og oppgradere eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg for aktiviteter og treffsteder for ungdom. Søknadsskjemaet er åpent. Søknadsfrist 15. september. Vi har samlet gode råd og tips om hvordan dere lykkes med søknaden og lager budsjett til søknaden Gjensidigestiftelsen støtter ikke ordinære lønnskostnader og drift av organisasjoner. Vi kan imidlertid støtte lønn til tidsavgrensede oppgaver som er direkte knyttet til gjennomføring av prosjektet dere søker om støtte til. Søknad om lønnsmidler bør begrunnes i søknaden. Bruk vedlegget med det detaljerte budsjettet til å forklare behovet I denne artikkelen kan du lese om hvordan Gjensidigestiftelsen jobber med ulike støtteorninger, og hva som skal til for at ditt prosjekt eller planer om tiltak kan kvalifisere til å motta støtte. Alle våre tildelinger er søknadsbasert. Får å få støtte av Gjensidigestiftelsen, må du sende inn en elektronisk søknad Gjensidigestiftelsen støtter ikke drift av etablerte organisasjoner, driftsmidler og inngår ikke sponsoravtaler. Hvordan søke: Søknaden må sendes via det elektroniske søknadsskjema. Budsjett og fremdriftsplan legges ved i søknadsskjemaet. Muligheten for å få tildeling er størst ved så fullstendige søknader som mulig

Gjensidigestiftelsen inviterer nå små og store organisasjoner i hele Norge til å søke om midler til barn og unge. Målet er at flest mulig kan ha noe å glede seg til i sommer. Søknadsfrist 1. juni Med støtte fra Gjensidigestiftelsen kan ildsjeler og deres frivillige organisasjoner realisere gode prosjekter som er aktivitetsskapende, forebyggende, favner mange og er nyttige for samfunnet. Selv om tiden begynner å renne ut, bør man skrive en god søknad så tastaturet klaprer - før. Søknad om støtte fra Gjensidigestiftelsen. Skrevet av: Michael Avila Publisert: 28.08.2015 Husk å søke om støtte til ditt lag og distrikt før 15. september! Snart går søknadsfristen for å søke om økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen ut. Hver år deler stiftelsen ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige. Vi ser frem til å lese søknaden din. Det er ingen ting i veien for å søke igjen, både dersom dere har søkt tidligere og fikk avslag eller fikk tildeling. Men dersom tidligere søknad ble innvilget, må dere ha sendt inn sluttrapport før dere kan søke igjen Lokal ordning Støtte til tiltak på Østlandet for barn og unge. Lokal ordning har søknadsfrister: 1. februar og 1. september. Lokal ordning under 50.000 kroner har et enklere søknadsskjema og kortere behandlingstid (gjelder søknader på beløp under 50.000 kr). Søknadsfrister:1. februar, 15. mai, 1. september og 15. november. Sjekk om du kan søk

Gjensidigestiftelsen Alle kan søke. Unntak er religiøse og politiske formål Søknaden sendes til: AS Procurator, Lise Bjørge, Boks 1656 Vika, 0120 Oslo. Tlf 23 11 64 00. E-postadresse: lisebjorge@procurator.no Helle Bennetts Almennyttige fond. 06. Diverse stipend og legate Gjensidigestiftelsen er mer enn en finansiell aktør - den er også en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål. Hvert år deler stiftelsen ut omtrent 200 millioner kroner til prosjekter med fokus på trygghet og helse. Alle frivillige lag, organisasjoner eller ildsjeler kan søke om midler Gjensidigestiftelsen Stiftelsen Dam Aktiv familie Støtte- og tilskuddsordninger for idrettslag. Vi vet at klubbdrift i idrettslag ofte er basert på frivillig arbeid og at økonomi kan være en utfordring, men det finnes mange støtte- og tilskuddsordninger innenfor norsk idrett. Her er noen.

«Et sted å henge» - åpent for alle! - Gjensidigestiftelsen

 1. Søknad om seksjonering og reseksjonering; Byggesaksskjema fra Direktoratet for byggkvalitet; Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning - for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 jf. matrikkelloven § 1
 2. Søknadsfristen er ute. Hilsen Gjensidigestiftelsen Søknadsfristen er ute. Hilsen Gjensidigestiftelsen
 3. Søknaden om støtte til forskning må sendes inn av samarbeidsorganisasjonen. Søkerorganisasjonene har sine egne interne frister for innsending av prosjektskisser og søknader inn til seg, for vurdering. Fristene får du ved å kontakte organisasjonen. Innlogging til søknadsportalen Damnett får du gjennom din samarbeidsorganisasjon
 4. Skriv søknad med en kort og god beskrivelse av prosjektet og hvorfor du mener vi skal støtte prosjektet ditt. Ved søkebeløp over kr 20 000 ettersendes budsjett og finansieringsplan pr. mail. Søknaden må sendes inn via vårt elektroniske søknadskjema. Søknadskjema er tilgjengelig i søknadsperioden fra 01. mai - 30. juni
 5. Enkeltprosjekter henvises til Gjensidigestiftelsen. Politiske organisasjoner kan ikke søke. Hva gis det støtte til. Primært til kultur- og idrettsaktiviteter. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. Hvordan søke? Skriv søknad med en kort og god beskrivelse og hvorfor du mener vi skal gi støtte til din aktivitet
 6. Søknader som får ja, vil få utbetalt midler allerede rundt 20.06, sier Monica. Fire tema. Gjensidigestiftelsen har delt opp søknadsprosessen i fire bolker. Hver bolk har sitt eget tema. - Tidligere har lag og foreninger fra Selbu og Tydal vært flinke til å søke,.

Råd og tips når dere lager budsjett til en søknad

Hvem kan få støtte av Gjensidigestiftelsen

GJENSIDIGESTIFTELSEN - Korpsnet

 1. Gjensidigestiftelsen støtter prosjekter innenfor fem innsatsområder: Kosthold, Fysisk aktivitet, Mestring og læring, Sikkerhet og Sosial inkludering og mangfold. Frist: 15. september. Mer informasjon og søknadsskjema
 2. Det er mulig å sende inn søknad til Gjensidigestiftelsen i tidsrommet 11. mai til 1. juni kl. 16. Les mer om utlysningen og søk her! Postadresse: Vestfold og Telemark idrettskrets, Odds plass 3, 3722 Skien. Besøksadresser: Idrettens Hus, Stadionveien 5, 3214 Sandefjord
 3. Gjensidigestiftelsen - Gjensidigestiftelsen. Finn alle stipender, legater og støtteordninger gjennom Stipendportalen.no

http://www.gjensidigestiftelsen.no/no/sok-stott Gjensidigestiftelsen skal fremme trygghet, helse og annet allmennyttig formål. Tiltakene må være forebyggende, utviklende, Søknaden må ha en økonomisk ramme og være tidsbegrenset. Vi må vite at prosjektet blir fullfinansiert før støtten utbetales Søknader som sendes inn på andre måter behandles ikke. Les gjennom Gjenisdigestiftelsens regler for søknad, tildeling og bruk på deres nettsider. www.gjensidigestiftelsen.no Gjensidigestiftelsen gir inntil 50 prosent av totale kostnader i støtte. Byggeprosjekter. Gjensidigestiftelsen tar også i mot søkenader om støtte til byggeprosjekter.

Søk midler fra Gjensidigestiftelsen - Flesberg kommun

Det er mulig å sende inn søknad til Gjensidigestiftelsen i tidsrommet 11. mai til 1. juni kl. 16. Les mer om utlysningen og søk her! For informasjon om ordinære tilskuddsordninger klikk her. E-post: viken@idrettsforbundet.no Telefon: 41 90 01 02 Postadresse: Strømsveien 80, 2010 Strømmen. Besøksadresser: Avd Gjensidigestiftelsen: Gjensidigestiftelsen deler ut penger til ulike aktiviteter og prosjekter over hele landet. Verdt å sjekke ut! LNU: LNU har flere støtteordninger, hvor barne- og ungdomsorganisasjoner kan få støtte til alt fra organisasjonsutvikling til kule kulturtiltak i egen organisasjon Gjensidigestiftelsen mener at selv om tiden begynner å renne ut, bør man skrive en god søknad så tastaturet klaprer - før fristen går ut ved midnatt på tirsdag. - Det er nettopp gode samarbeidsprosjekter i frivilligheten vi leter etter,. prosjektet er innenfor et tema Gjensidigestiftelsen støtter. prosjektet oppfyller kriteriene for å motta støtte. dere har skaffet alle nødvendige vedlegg og har en plan for å finansiere hele prosjektet.

Desember = Gjensidigestiftelsen og Tjukkasgjengen Petter F. Schmedling- Gjensidigestiftelsen Morten Nore TG Frank Skjærbekk TG 12.12.2019 146.250 kroner som Tjukkasgjengen skal bruke på utviklingshemmede, ensomme og de som av ulike grunner har, eller har hatt rusproblemer, og de som sliter med psykisk helse. Torgeir Snilsberg Moss Avis Nå er jeg ufatteli Det er 38 søknader som er bevilget i Nord-Trøndelag og vi deler ut 5,5 millioner i løpet av denne uka. Vi er mektig imponert over jobben som Namdalseid jeger- og fiskarlag gjør og vi ser at den aktiviteten dere skaper ligger i målsettingen til Gjensidigestiftelsen Gjensidigestiftelsen har innvilget vår søknad om en støtte på 150.000,-! I pakken vi søkte om, var det ulike elementer, inkludert nye telt med gulv, vaffeljern, pølsekokere, premiepodium og kjøle-henger. Vi gleder oss til å ta disse i bruk for våre framtidige arrangementer! Tusen takk til Gjensidigestiftelsen Til Gjensidigestiftelsen søkte vi også om flere gode tiltak, og denne gangen fikk vi tilslag på våre søknader om støtte til utstyr for Allidretten og til fotballgruppa. Det var totalt 2432 søkere som søkte om totalt 700 millioner. Det ble det innvilget søknader til en verdi av 135 MNOK

Søk støtte fra Gjensidigestiftelsen

Legathåndboken Oversikt over støtteordninger finner du her: Legathåndboken.no Andre stiftelser Gjensidigestiftelsen. Formål: Skape et tryggere, sunnere og mer aktivt Norg Gjensidigestiftelsen støtter ildsjelene i Norge som identifiserer samfunnsproblem det er mulig å gjøre noe med, og gir på slutten av året gaver til formål innenfor trygghet og helse. Det er de fem regionale eierutvalgene i Gjensidigestiftelsen som innstiller de aktuelle lokale søknadene til styret, som så tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter som får tildelt midler Gjensidigestiftelsen deler ut sekssifret beløp i Selbu Lite slår gleden av å gi eller motta penger til gode formål. Her illustrert ved smilene til Rune Stokke, Ingrid Selboe, Monica Sundal, Anne Grete Kirkvold Flakne og Morten Dahlø Om Gjensidigestiftelsen Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner. Midlene til denne type prosjekttildelinger kommer fra avkastning etter finansielle investeringer Som største eier i Gjensidige med 62 prosent av aksjene, er vi med på å videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge

Turstien over Reitfjellet - sommer. Nå er turstien over Reitfjellet ferdig, og vi takker Tingvoll I.L og Torjulvågen I.L. for en fantastisk jobb Takket være Gjensidigestiftelsen og innvilget søknad kan vi nå arrangere GRATIS sommertilbud i SKUR13: 2 dagers eller 3 dagers pr. uke i uke 30 og 31 . Lunsj hver dag kl. 12.00. Premier til alle siste dagen . Utlån av utstyr for de som ikke har, alt utenom BMX sykler. Alt GRATI

- Da fristen gikk ut 1. juni hadde vi mottatt nesten 1 100 søknader, sier Unn Dehlen som er administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen. Det betyr at omlag hver tredje søker nå har fått positivt svar. Målet med tildelingene er at de skal bidra til lystbetonte aktiviteter og mestringsopplevelser for barn og unge Gjensidigestiftelsen, Oslo, Norway. 14K likes. Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner MRIK/Gjensidigestiftelsen. Søknad om midler til kontantkasse i vår kommune Hvor mye man søker om, har sammenheng med antall barn og unge i kommunen og antall barn og unge som lever i familier med vedvarende lag inntekt. Bruk gjerne tall for deres kommune når dere beregner. Søknaden er enkel og sendes via dette skjemaet uavhengig av Gjensidigestiftelsen. Størrelsen på Gjensidigestiftelsens eierandel i Gjensidige Forsikring ASA skal være vedtektsfestet, og være i tråd med de nivåer som ligger til grunn i søknaden fra Gjensidige Forsikring BA og Gjensidigestiftelsen

Søknad om støtte fra Gjensidigestiftelsen

 1. Her ønsker Gjensidigestiftelsen å utgjøre en positiv forskjell, sier Trine som ser fram til et hav av søknader. - Hvor skal folk henvende seg for å stille spørsmål? - Da kan de ta kontakt med meg på tlf. 902 39 999 eller på mail: trine.vekseth@gjensidigestiftelsen.no
 2. Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse. Stiftelsen eier 62,2 prosent av aksjene i Gjensidige ASA og har i tillegg betydelige finansielle verdier på over 16 milliarder kroner som forvaltes langsiktig innen aksjer, renter, eiendom og private equity
 3. Gjensidigestiftelsen ønsker å bidra til at flest mulig får en meningsfull hverdag, Jeg håper at jeg ved å skrive denne posten, og dere ved å hjelpe meg å spre den/Gjensidigestiftelsen sin søknad, kan sørge for at noen syke barn får denne muligheten. //Julia. In blogg, Barn Tags AV1, robot, sykdom, sykehu
 4. NJFF mottar midler fra blant anne t Miljødirektoratet, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Norsk friluftsliv, Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen. Alle har forskjellige regelverk om hva en søknad skal inneholde, hvordan pengene skal benyttes og hvordan det skal rapporteres
 5. Nyhetsbrev fra NSF 27. juni 2018. Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Norges Svømmeforbund? Vi sender ut nyhetsbrev til våre abonnenter en gang hver måned
 6. Havøysund Idrettslag ble etter søknad til Gjensidigestiftelsen tildelt kroner 17.750,- til sitt prosjekt/tiltak - Hjørner til innebandybaner og utskifting av noen slitte deler. Med dette har vi fått et bedre tilbud tilpasset våre yngr
Namdalseid JFL Gjensidigestiftelsen-stotter-NJFL

Søk støtte Sparebankstiftelse

 1. Gjensidigestiftelsen åpner lommeboka denne sommeren og tilbyr støtte til aktiviteter for barn og ungdom opp til 20 år. Det er åpnet for å sende inn søknader frem til 1. juni kl 16:00. - Formålet med denne tildelingen er å bidra til lystbetonte aktiviteter og mestringsopplevelser i sommer
 2. Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner. Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse, og kombinerer to viktige roller. Den ene rollen er å være en betydelig finansiell aktør og hovedaksjonær i Gjensidige Forsikring ASA. Den andre viderefører tradisjonen med å bidra til ulike.
 3. Tilskuddsmidler til møteplasser for ungdom Søknadsfrist: 15. september 2020 Gjensidigestiftelsen utlyser 50 millioner kroner til å etablere og oppgradere eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg for aktiviteter og treffsteder for ungdom. Vi oppfordrer dere alle til å bruke eget nettverk og dele linken til nettsidene våre
 4. Søknad om spillemidler (tippemidler) til ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og kulturbygg, heriblant til rehabilitering, kan fremmes på www.idrettsanlegg.no. På samme nettside finnes også nyttig info, spesielt i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk ktivitet (V-0732)
 5. I 2016 deler Gjensidigestiftelsen ut rundt 250 millioner kroner på landsbasis. De har fått in søknader om over en milliard kroner. I Hedmark deles det ut 7,2 millioner kroner. Torsdag fikk Trygg Trafikk i Hedmark én million av stiftelsen

Våre støtteordninger Sparebankstiftelse

 1. Hei og god fredag alle facebook-venner! I vår store kostholdssatsing har vi blant annet gitt støtte til NM i lunsj. Konkurransen gjelder for hele ungdomstrinnet i Norge. Det er midlertid et krav at..
 2. I tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Fristen for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester er 15. august 2019, men idrettsforbundet anbefaler idrettslaget å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen allerede nå
 3. Til sammen er det 315 organisasjoner og virksomheter over hele landet som får totalt 50 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen til aktiviteter for barn og unge i sommer. -Da fristen gikk ut 1. juni hadde vi mottatt nesten 1 100 søknader fra [] Filed Under: Nyheter Tagged With: Gjensidigestiftelsen, NAF, Selbu Trykk. Telefon 73 81 08 8
 4. Et av Gjensidigestiftelsens viktigste innsatsområder, er kosthold. Derfor har vi i 2017 satt av 40 millioner kroner til et stort, nasjonalt kostholdsprosjekt slik at flere kan leve sunne og gode liv...
 5. Gjensidigestiftelsen, Oslo, Norway. 14 k liker dette. Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner
 6. BLI MEDLEM; JAKT. Kurs og foredrag i slakt og partering av hjortevilt; FISKE. Bli med på fiskesommer søndag 05 juli, en gratis fiskedag for barn(og voksne)
 7. Liv Åsne Austad Andersen fra Gjensidigestiftelsen kom på overraskende besøk til Iveland torsdag kveld. Hun hadde med seg et sjekk på kr. 250.000,-. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden. error_outline 01. september kl. 09:00 Søknad om barnehageplass

Finalistene i NM i lunsj er klare! Vi ønsker alle deltakerne lykke til : Har du et prosjekt som trenger støtte, kan du søke om midler fra Gjensidigestiftelsen. Den tar imot søknader fra og med 1. juni, og fristen er 15. september. Les mer om hvem som kan få støtte. Les mer om kundeutbytte. Gjensidigestiftelsen har også støttet prosjektet «Det store brannløftet» Det er mulig å sende inn søknad til Gjensidigestiftelsen i tidsrommet 11. mai til 1. juni kl. 16. Les mer om utlysningen og søk her! Informasjon om ordinære tilskuddsordninger gjennom NIF. Informasjon om tilskuddsordninger på basket.n

Gjensidigestiftelsen gir støtte til samlingsplasser for unge. Har du et ønske om å skape en samlingsplass for unge. Da ønsker vi i Nærøysund kommune å informere om at Gjensidigestiftelsen nå deler ut totalt 50 millioner kroner til å etablere og oppgradere eksisterende hus og lokaler slik at de egner seg for aktiviteter og treffsteder for ungdom Nå kan lag og organisasjoner søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen til lokale aktivitetstilbud. Stiftelsen vil ha din søknad innen 15. september og nå er det bare å lage en god søknad og sende inn. Kanskje akkurat ditt forslag gir grunnlag for støtte. Finn søknadsskjema og kriterier hos oss

Hvorfor utbetales kundeutbytte? - Gjensidig

Gjensidigestiftelsen ønsker søknader fra Nes. Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her. Kjørte ut på Øvre Hagaveg: - Mannen framstod som omtåket etter rundkastet. Mann i 20-åra kjørte i fylla: - Han sa han hadde vært alene i bilen Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette tilbudet når vår søknad er ferdig behandlet av Gjensidigestiftelsen. Dersom du har spørsmål om lån av AV1 fra PTØ Norge, ta kontakt med administrativ leder Ingunn Østerkløft i PTØ Norge, telefon 472 38 771 , eller e-post io@ptonorge.no Dette er årsaken til at Gjensidigestiftelsen har bevilget 40 millioner kroner til en rekke nasjonale tiltak som skal bedre kostholdet til den norske befolkningen. Vi ble imponert over Folkelig og deres smaksverksted, og det er en glede å kunne innstille deres søknad, forteller Tollånes Gjensidigestiftelsen - søknad godkjent - økonomisk støtte til integreringsaktiviteter for somaliske innvandrere i Norge. 2016 - 2018: Søknad til Norad (vellykket). (mf) Søknad for perioden 2016 - 2018, til Norad kunngjøringen om tildeling av midler i 2016. 2012 - 2015 Søknad til ordningene her sendes de respektive fylkeskommunene. Gjensidigestiftelsen: Midlene fordeles av Gjensidigestiftelsen, som vil fremme trygghet og helse. Rydd et kulturminne: Midlene fordeles av Norsk kulturarv, og går til skjøtsel av kulturminner

Støtteordninger. Gjensidigestiftelsen. Spillemidler til ..

Gjensidigestiftelsen donerer 12 topp moderne brannbiler, 23 mindre framskutte enheter, en dykkerbil og flere utstyrspakker. Egenes Brannteknikk leverer seks av de store og seks framskutte enheter til Gjensidigestiftelsen. Nå har en ekstern gruppe behandlet søknadene og plukket ut vinnerne ønsket Gjensidigestiftelsen å markere dette med en gave til det norske samfunn. Gaven var store brannløftet», om at søknaden om støtte var innvilget med en gave på kr 750.000,- (Vedlegg 1). Dette var langt mindre enn de omsøkte 2,2 mill, men likevel et flott bidrag Gjensidigestiftelsen tar kun i mot elektroniske søknader. Søknader som sendes inn på andre måter behandles ikke. Les gjennom Gjenisdigestiftelsens regler for søknad, tildeling og bruk på deres nettsider. www.gjensidigestiftelsen.no Gjensidigestiftelsen gir inntil 50 prosent av totale kostnader i støtte. Byggeprosjekte Ikke minst var Gjensidigestiftelsen fornøyd med at forbundet hadde fått rundt 50 prosent mer utstyr for pengene enn hva markedsprisene skulle tilsi. Norges Seilforbund har søkt om nye midler, men deres søknad vil trolig ikke bli behandlet før utpå nyåret Spillemidler til utstyr. Se våre anbefalinger til utstyr man kan søke om støtte til. Fotball, håndball, turn, svømming, volleyball, bordtenni

Gjensidigestiftelsen sitt mål er at Noreg skal bli eit tryggare samfunn og at fleire får mogelegheit til å leve friske og aktive liv. Frist for å sende inn søknad for 2020 er 22. april. Kommunen sin frist for å sende vidare søknad for 2020 er 30. april. Les meir på anleggsregisteret.no SØKNAD OM GAVETILDELING FRA GJENSIDIGESTIFTELSEN Voss 10.11.2010 Søknaden representerer et historisk samarbeidsprosjekt mellom de fire Vestlandsfylkene. Prosjektet skal sikre en koordinert implementering av en felles standard for merking og gradering av turløyper. Hovedmålsetningen er å sikre gode og trygge naturopplevelse

Alle Skjema Kartverket

Gjensidigestiftelsen Gjensidigestiftelsen ønsker å bidra med ressurser til frivillige organisasjoner og utlyste i slutten av mars en ekstraordinær tilskuddsordning i forbindelse med korona-utbruddet. Etter stor pågang har Gjensidigestiftelsen nå stengt for nye søknader. Les mer her Ung Vestfold søkte Gjensidigestiftelsen om støtte for å bygge opp et racer-team i samarbeid med Strømøy Racing. Unge skal lære racerbåtkjøring. Ungdommene vil lære vedlikehold, reparasjon av båten og motorer, i tillegg tilsjøvett. I søknaden skrev Ung Vestfold at de ønsker en Racerbåt samt utstyr til teamet - Vi i Gjensidigestiftelsen får mange søknader hvert år, og i år har innvilget totalt 22 søknader med et samlet beløp på 4.233.745 kroner her i Østfold. Vi har ønsket oss flere søknader fra organisasjoner og foreninger rettet mot de svakeste i samfunnet fordi vi ønsker å gå inn med midler der ikke så mange andre gjør det, forteller Gunnarstorp Korona-utbruddet har fått store konsekvenser for hvordan vi lever våre liv, og rammer sårbare grupper spesielt hardt. Humanitære organisasjoner og den frivillige beredskapen har fått større oppgaver og vanskeligere rammebetingelser i denne situasjonen. Gjensidigestiftelsen utlyser derfor 15 millioner kroner som frivillige organisasjoner kan søke på Har du et prosjekt som trenger støtte, kan du søke om midler fra Gjensidigestiftelsen. Den tar imot søknader fra og med juni, og fristen er 15. september. Sist oppdatert: 06.04.2020. Mer om: Privatøkonomi Økonomi Samfunn og næringsliv

Gjensidigestiftelsen - Ildsjelsentere

Kontantkassa 2020. Kristiansund kommune deltar i ordningen Kontantkassa 2020, et initiativ fra Norges Idrettsforbund.Ordningen er støttet av Kristiansund kommune og Gjensidigestiftelsen. Her finner du retningslinjene for ordningen. (PDF, 373 kB Det er 22 frivilligsentraler i Hedmark. Og tidligere i høst gikk alle sentralene sammen om en søknad til Gjensidigestiftelsen om midler til aktiviteter for eldre Gjensidigestiftelsen 8. august 2013 · Vår Distriktansvarlig Syd Chris Bjelke booker veiledningssamtaler på 30 min om søknaden din hvis du sender en sms til 99 24 24 95 - Det er ønskelig å satse mer på barn og unge i Gudbrandsdalen, forteller Therese, og sier bidraget fra Gjensidigestiftelsen ble varmt mottatt fra styret og henne selv. - Vi sendte inn søknaden om støtte til midler i september, og da vi fikk beskjeden om at vi var én av de utvalgte til å motta økonomisk støtte til prosjektet vårt, ble det noen gledestårer, innrømmer hun

Søk - Stiftelsen Da

Hei! Jeg heter AV1 og er en kommunikasjonsrobot. Sammen med Gjensidigestiftelsen reiser jeg nå ut i landet for å hjelpe barn og unge som ikke kan delta.. Hva Gjensidigestiftelsen gjør 8 • Støtter prosjekter og organisasjoner som bidrar til å skape ett tryggere, sunnere og Finansiering så langt fra Gjensidigestiftelsen: 2,6 mill. Søknad inne for 2019. 1,4 mill Forutsatt styrets beslutning I desember Totalt 4,2 mill over tre år Hun skulle utdype en søknad fra Stine Sofies stiftelse til Gjensidigestiftelsen. Det hun ikke visste var at søknaden allerede var innvilget. De får 10 millioner kroner til Stine Sofie Senteret. Gjensidigestiftelsen overrasket tirsdag tre av årets søkere om midler med gavesjekker i Selbu. De tre mottakerne er UL Håpet og MOT Selbu som får 300.000 kr, UL Samtida og UL Ungbjørka får 70.000 kr mens Røde Kors Selbu mottok 18.000 kr. På landsbasis ble det sendt inn totalt 2098 søknader på totalt 823 millioner kroner til stiftelsen

Dugnadsløftet- hvordan få støtte? - Gjensidig

Gjensidigestiftelsen har satt av 50 millioner kroner til sommaktiviteter, og Inger Mari Sørvig håper det kommer søknader også fra Risør. Tekst: Tore Myrberg Gjensidigestiftelsen inviterer nå små og store organisasjoner i hele Norge til å søke om midler til barn og unge. Målet er at flest mulig kan ha noe å glede seg til i [ Fana IL Fotballs søknad om midler til løkkefotball fikk heldigvis et raskt og positivt svar. Den samlede støtten fra Fana Sparebank og Gjensidigestiftelsen gjør det nå mulig å legge forholdene ekstra godt til rette for at alle barn og ungdom kan kose seg med gratis, uforpliktende og herlig løkkefotball på Nesttun Idrettsplass i hele juli Gjensidigestiftelsen arbeider for gode liv i et trygt samfunn. I disse dager er samfunnet vårt i en ekstraordinær situasjon. Korona-utbruddet har fått store konsekvenser for hvordan vi lever våre liv, og rammer sårbare grupper spesielt hardt Julenissen kom på en måte på forskudd til henholdsvis Aukrustsenteret, Livestock-festivalen og Alvdal IL. I dag offentliggjorde Gjensidigestiftelsen årets tildelinger, og nær 300 000 kroner ble gitt de tre søkerne som passerte nåløyet Dobbel glede ble det da Elevrådets søknad samtidig ble tilgodesett. Elevrådet søkte om midler til møbler for skolens aula. Aulaen vår er et populært samlingspunkt for elever i lunsjtid og benyttes også ved store arrangementer som f. eks kulturelle samlinger, foreldremøter og juleball

Gjensidigestiftelsen vil at barn og unge skal ha noe å glede seg til i sommer, og deler derfor ut 50 millioner kroner til små og store organisasjoner over hele landet Pilotprosjektet støttes av Gjensidigestiftelsen, og gjennomføres i samarbeid med Sunne Kommuner. Målet med prosjektet er at kommunene som deltar etterhvert skal finansiere Smaksverkstedet med egne midler. Ringerike kommune har i 2018 fått muligheten til å teste ut fire kursrekker med Smaksverkstedet, fullfinansiert av Gjensidigestiftelsen

Delte ut bil: Morten Wikola fra Gjensidigestiftelsen gir

Vi støtter lokalsamfunnet - Gjensidig

Alle har hatt en annerledes vår i år. Mange barn og unge har lengtet etter å ha det gøy sammen med venner. Noen har færre muligheter enn andre til å reise bort og oppleve nye ting, og derfor har Gjensidigestiftelsen avsatt 50 millioner kroner til sommeraktiviteter for barn og ungdom Gjensidigestiftelsen har hatt ansvaret for arbeidet med å vurdere søkere og tildele biler og utstyr. En ekstern innstillingsgruppe har vurdert samtlige søknader. Gruppen har bestått av: 1. Leder - Gjensidigestiftelsen 2. Representant 1 - tidsskriftet Brannmannen 3. Representant 2 - pensjonert brannmann 4. Representant 3 - Norges. Gjensidigestiftelsen har hatt ansvaret for arbeidet med å vurdere søkere og tildele biler og utstyr. En ekstern innstillingsgruppe har vurdert samtlige søknader. Gruppen har bestått av: Leder - Gjensidigestiftelsen; Representant 1 - tidsskriftet Brannmannen; Representant 2 - pensjonert brannmann; Representant 3 - Norges brannskol Med en gavesjekk på 170.000 kroner fra Gjensidigestiftelsen til Blåmann skatepark kan Ersfjordbotn på Kvaløya få byens fineste skatepark

Romerikes Blad - Vil gi bort 15 millionerNorsk idrett lanserer veileder for håndtering av rasisme

Gjensidigestiftelsen overrasket Oppdal Skateklubb med stor gavesjekk - Jeg har nesten ikke ord. Nå kan vi fortsette arbeidet med skateparken, sier en glad Erik Flå i Oppdal Skateklubb. Fra venstre: Kjetil Skogrand i Gjensidige Oppdal-Rennebu, Norval Veland i Gjensidigestiftelsen og Erik Flå og Jens Renander i Oppdal Skateklubb Les mer på Gjensidigestiftelsens nettsider - www.gjensidigestiftelsen.no. Vi har lagt ut informasjon om søknadsordningen på våre nettsider, hvor det også ligger kriterier og krav til hva som må med i søknaden, forteller Pål Haugstad. Søknadsfristen er 15. september. Om Gjensidigestiftelsen - God søknad. At søknaden var noe som traff Gjensidigestiftelsen, kan Camilla Rørvoll bekrefte. - Søknader som er godt skrevet. De treffer også et område, hvor de slår to fluer i en smekk. Deres investering ivaretar sikkerheten i deres anlegg, samtidig som det skaper større oppslutning om aktiviteten i deres anlegg, sier Rørvoll

 • Bosch classixx 5 bruksanvisning.
 • Interiør galleriet mosjøen nettbutikk.
 • Korstog pave urban 2.
 • Sikker netthandel.
 • Skihalle bottrop rodeln.
 • Ares film.
 • Fg godkjent gps tracker.
 • Was ist eine lithographie wert.
 • Fjellfugler.
 • Kanzlerkandidaten spd.
 • Heliosentrisk verdensbilde renessansen.
 • Roquefort ost.
 • Deco innkassing.
 • Monster clarity designer series review.
 • Sorte bønner næringsinnhold.
 • Twitter help.
 • Frauen bezirksliga.
 • Master i økonomi og ledelse oslo.
 • Bryggeloftet bergen menu.
 • The little mermaid hc andersen.
 • Zoo leipzig elefant thura 2017.
 • Herbstmarkt neuburg donau.
 • Party eifel.
 • Free fallin capo 1.
 • E sigarett farligere enn du tror.
 • Vinkurs tromsø.
 • Påvisning av fett med isopropanol.
 • Dylan o'brien age.
 • Klostervesenet middelalderen.
 • Fäktningsutrustning se.
 • Gemeindewohnungen kirchbichl.
 • Melbiller i huset.
 • Spinat og feta.
 • Mabou lørdag.
 • Lhl sykehus ledige stillinger.
 • Immobilien bremen kaufen.
 • Treningsstativ kryssord.
 • Porta potti 345 bedienungsanleitung.
 • Wetter annaberg bei mariazell.
 • Illustrator verknüpfungen aktualisieren.
 • Størrelsesguide kina.