Home

Dispensasjon samordna opptak

Universitet og høgskole - Samordna opptak

Det er ulike opptakskrav og reglar for poengrekning om du skal søkje fagskole eller høgskole og universitet. Om du dekkjer opptakskrava og kor mange poeng du har avheng derfor av kva for studium du skal søkje Søk i Samordna opptak Søk. Søk opptak til utdanning i Norge. Du kan søke blant 1303 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 353 studier ved 30 fagskoler. Logg inn. For å få studieplass må du: Universitet og høgskole. Søke Har du fullført et forkurs, og skal søke et ingeniørstudium, søker du gjennom Samordna opptak. Tresemesterordning Ingeniørutdanning. For opptak til ingeniørutdanning må du, i tillegg til generell studiekompetanse, ha matematikk R1 og R2 og Fysikk 1 Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak (§§ 8-1 - 8-3) § 8-1. Nasjonal klagenemnd for opptak gjennom Samordna opptak § 8-2. Korleis klagenemnda skal nemnast opp og vere samansett Vilkåret for slik dispensasjon er at søkjaren kan dokumentere at det på grunn av varig sjukdom,.

Søk om dispensasjon og annullering - Udi

Meir informasjon om dette finn du på Samordna opptak sine sider. Merk at dispensasjon og særskilt vurdering ikkje er det same. Dispensasjon søkjer du om dersom du ikkje er i stand til dekkje krava til generell studiekompetanse, men for å få særskilt vurdering må du ha generell studiekompetanse (og eventuelle spesielle opptakskrav) Noen studier ved USN har fagkrav som gjelder for alle søkere, også deg som søker med grunnlag i dispensasjon. Les mer om dispensasjon på sidene til Samordna opptak; Dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse . Kontakt. Sentralbord: 31 00 80 00 E-post:. hvordan søker jeg om dispensasjon for våpentillatelse? 27.02.2014 2014 Politi; Hvor søker man dispensasjon for å eie våpen 13.12.2016 2016 Lov og rett; Kan jeg søke på studier gjennom Samordna opptak? 15.04.2020 2020 Høyere utdanning; Kan jeg søke på studier gjennom Samordna opptak? 17.01.2020 2020 Utdannin Dispensasjon § 3 - 2. Opptak på vilkår (betinget opptak § 5 - 1) Særskilt vurdering (§ 7 - 13) www.samordnaopptak.no. DISPENSASJON. Bare i særskilte tilfelle ‣ På grunn av varig sykdom, funksjonshemming eller. lignende. ‣ Det gis ikke dispensasjon dersom det er grunn til å anta at Slik søker du om dispensasjon: For å søke om dispensasjon, skriver du i kommentarfeltet i søknaden at det søkes om dispensasjon. I tillegg sender du sensitiv dokumentasjon, som utredning fra PPT eller lege, pr. post til: Handelshøyskolen BI, Admission, 0442 Oslo. Merk konvolutten med «dispensasjon»

Egne opptak for studenter med nedsatt funksjonsevne

Vi ba Samordna opptak svare på det flest lurer på i forbindelse med opptaket. Her er spørsmål og svar, i tilfeldig rekkefølge: 1. Hvordan vet jeg om jeg har generell studiekompetanse? - Du finner en oversikt over hvilke utdanninger som gir generell studiekompetanse på nettsidene til Samordna opptak Slik søker du. Du søker om opptak til bachelorstudier og de fleste årsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet via Samordna opptak.. Ordinær søknadsfrist er 15. april.. Tidlig søknadsfrist 1. mars gjelder for:. Søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak eller for særskilt vurdering, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse Søknad om opptak Når er søknadsfristen? Det er to søknadsfrister i det samordna opptaket: 1. mars er søknadsfrist for tidlig opptak, særskilt vurdering og søkere på grunnlag av realkompetanse.; 15. april er søknadsfrist for alle andre søkere.; Søknadsfristen min var 1. mars. Kan jeg søke etter fristen

Søk utdanninger med ordinært opptak; Slik søker du etter- og videreutdanninger med ordinært opptak. De fleste av våre etter- og videreutdanningene har ordinært opptak. Du søker opptak i Søknadsweb. Under kan du lese om hvordan du søker, steg for steg. Send søknad. Registrer deg som søker i Søknadswe Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling) Søknadsfrist 15. april. Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak. Søk opptak. BIHAV Opptak. Opptakskrav. For å søke studieplass må du registrere en søknad på Samordna opptak innen 15. april. I tillegg til generell studiekompetanse, må du ha Travle privatister må likevel huske på alle frister, både hos Samordna opptak og hos eksamenskontor eller eksamensskole. Denne teksten handler om den dokumentasjonen du må ha, eller skaffe, til søknaden din hos Samordna opptak. Du har imidlertid ganske god tid, frist for å laste opp dokumentasjon er 10. mai. Du trenger altså ikke ha dokumentasjonen klar ti

Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse til grunnutdanninger ved OsloMet. Hjemmel: Fastsatt av styret for Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet - storbyuniversitetet) 15. desember 2015 med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 3-6, jf. forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning Samordna opptak. Slik søker du; Poengberegning; Spørsmål og svar; Kontakt oss om opptak. E-post: opptak@usn.no Telefon: 31 00 80 00 (mandag - fredag 10.00 - 12.30) Det er fint om du har ditt søkernummer tilgjengelig når du tar kontakt Travle privatister må likevel huske på alle frister, både hos Samordna opptak og hos eksamenskontor eller eksamensskole. Denne teksten handler om den dokumentasjonen du må ha, eller skaffe, til søknaden din hos Samordna opptak. Du har imidlertid ganske god tid, frist for å laste opp dokumentasjon er 10. mai. Du trenger altså ikke ha dokumentasjonen klar ti Søknad og opptak » Opptakskrav og Tabellen viser hvilke studier som har fagkrav for søkere med grunnlag i realkompetanse eller dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse. For studier som ikke står i tabellene er det kun basiskravene som gjelder Samordna opptak (SO) administrerer opptaket til grunnutdanninger ved universiteter, vitenskapelige høyskoler og statlige og private høyskoler. En samlet liste over studiene som er organisert under SO finner du i studieoversikten. Du søker via Samordna opptak sine nettsider. Der laster du også opp nødvendig dokumentasjon

samordna opptak 2017 Logg inn for å følge dette . Følgere 46. samordna det føles 11 år. jeg har ordnet student bolig og har skrevet under kontrakten. men det problemet er at jeg søker om dispensasjon fordi klarte ikke å bestå i matte faget. de 3 år jeg gått på vgs har jeg bestått med alle fag unntatt siste året matte. Søk studieplass - Samordna opptak. På nettsidene til Samordna opptak kan du søke opptak til 27 høgskular og universitet og 30 fagskular i Noreg, med éin søknad. Du kan også finne svar på om du har generell studiekompetanse og kor mange poeng du har. Søknadsfristen er 15. april. Gå til tjeneste Opptak på norskspråklige årsstudier og bachelorprogrammer foregår via nettsøknad hos Samordna Opptak (www.samordnaopptak.no). Søknadsfristen er 15. april (1. mars for spesielle søkergrupper) Opptak til deltidsstudier og enkeltemner for søkere med norsk/nordisk statsborgerskap, foregår via nettsøknad i SøknadsWeb innen 1. juni

Jeg har derfor tenkt, om jeg ikke blir tilbudt noen plass, og søke gjennom 23/5 regelen neste år. Jeg vil da ha rundt 4,5 i snitt, istedenfor 3.55. Dette er noe jeg garantert får bedre svar på, om jeg ringer samordna opptak, men jeg aner virkelig ikke hva jeg skal gjøre, om jeg ikke har noen skoleplass til høsten Noen elever går ut av videregående uten studiekompetanse. De kan ha flere måter å få rett til å søke høyere utdanning på. Realkompetanse: For de som har relevant arbeidserfaring og fyller 25 år i søknadsåret. Les mer om realkompetanse her. 23/5-regelen: For de som har fylt 23 år og har minst 5 års arbeidserfaring (fulltid). De [ Helsesykepleierutdanning er en spesialisering for sykepleiere. Du lærer å planlegge, igangsette, gjennomføre og utvikle helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres foreldre. Utdanningen het tidligere helsesøsterutdanning

Hvor mange tilleggspoeng kan du få når du søker gjennom Samordna opptak? 13.01.2017 2017 Politi Generell studiekompetanse versus fagbrev kontra førstegangsvitnemål 06.03.2015 2015 Utdanning Påbygning til generell studiekompetanse 15.02.2013 201 Den vanligste måten å oppnå generell studiekompetanse på er å fullføre og bestå treårig videregående skole. Nordisk 3-årig videregående utdanning som kvalifiserer for opptak til universiteter og høgskoler i hjemlandet, gir generell studiekompetanse. Du kan lese mer om GSK på Samordna opptak Samordna opptak - 1. juli - Ettersending. Vitnemål og attester for utdanning og praksis som avsluttes våren 2010 skal sendes til samme adresse som du sendte omslagsarket. Feilsending vil forsinke behandlingen av søknaden din Finn informasjon om hvordan du søker opptak på: Bachelorgradsstudier. Det er Samordna opptak som behandler søknader til bachelorgradstudier og andre lavere grads studier i Norge som bygger direkte på videregående opplæring. Søknad om studieplass sendes til Samordna opptak. En del private læresteder har eget opptak og da sendes søknaden direkte til lærestedet SVAR: Hei og beklager tregt svar Når man søker på en grunnutdanning sender alle en samlet søknad gjennom Samordna opptak. En bachelorutdanning er en treårig grunnutdanning. Du må ha en bachelorg..

Samordna opptak har sekretærfunksjon for Nasjonal klagenemnd og felles klagenemnd. Lærestaden som var sakshandsamar for deg i opptaket vil først gje ei grunngjeving for vedtaket, og eventuelt førebu ei klagesak før denne blir sendt til Nasjonal klagenemnd. Kontakt oss om du ønskjer ei grunngjeving for vedtaket. Den sentrale klagenemnda. Lurer du på noe rundt opptaket, opptakskrav, ventelister og liknende, kontakt Samordna opptak på telefonnummer: 21 49 56 09. Eller send en mail til: sokerinfo@samordnaopptak.no. Har du spørsmål om oppstart for studiet, oppmøteplikt første studiedag, fadderuke eller liknende, kontakt skolen/universitetet du skal begynne på Slik søker du på studieplass ved OsloMet. Ofte stilte spørsmål om opptak. Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene som blir stilt til OsloMet om opptak til våre studier gjennom Samordna opptak

Dispensasjon frå kravet om generell studiekompetanse

 1. Se tidligere års poenggrenser på Samordna opptak. Studier med lokalt opptak har ikke publiserte poenggrenser, men ved spørsmål kan man henvende seg til opptak@inn.no. Rangering og poengberegning av master og videreutdanninger er regulert av utfyllende bestemmelser til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet
 2. Hvordan søke opptak Søk opptak via Samordna opptak . Frist: 15. april - for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning. Frist: 1. mars - frist for søknad på tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad med realkompetanse. Last opp dokumentasjon. Frist: 20. mars - for deg med søknadsfrist 1. mars
 3. Ansgar Teologiske SUPP HOVED Høgskole ORD ORDF ORD ORDF ----- ----- ----- ----- ----- 255196 Kristendom, religion, livssyn og etikk Alle Alle Alle Alle 255418 Interkulturell forståelse Alle Alle Alle Alle 255437 Musikkteknologi Alle Alle Alle Alle 255480 Teologi Alle Alle Alle Alle 255752 Psykologi 45.6 78 42.3 42 45.9 206 43.9 131 255777 Musikk Alle Alle Alle Alle 255792 Musikk og helse.
 4. Nettadressen til Samordna Opptak. Alle ytterkanter samt topp (med navnet ditt) og bunnen (med vitnemålsnummer og navn på skole). Hvis du må ta flere skjermbilder for å få med hele vitnemålet er det viktig at disse overlapper
 5. Søknadsfrist og opptak. Det er opptak til dette studiet én gang i året. Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper). Du søker gjennom Samordna opptak. Studiekode. 185 462. Studieplasser. 74. Opptakskrav. Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse
 6. 4 542 søkere har satt barnehagelærer på førsteplass foran vårens opptak til høyere utdanning. Det er en økning på 6,8 prosent fra i fjor, eller 291 flere søkere, viser tall fra Samordna opptak.. Dermed har det de siste fire årene vært en økning i antall førstevalgssøkere til barnehagelærerutdanningen
 7. Samordna opptak og Kunnskapsdepartementet presenterer opptaket til høyere utdanning 2018 på OsloMe

Følg presentasjonen av hovedopptaket til høyere utdanning 2019 Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning ved Samordna opptak, sender i hovedopptaket for 2019 ut.. Rådgiverdagen 8. mars 2018 Opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak 2018/2019 Kjersti Rusten rådgiver i Seksjon for opptak og tilrettelegging, Ui

Generell studiekompetanse | Utdanning | Universitetet i Bergen

Unntak fra generell studiekompetanse - Samordna opptak

 1. E-post: opptak@usn.no. Telefon: 31 00 80 00 (kl 10-12.30). Vi har kontorer på campus Vestfold, Kongsberg og Porsgrunn (merk at du ikke kan få fysisk veiledning nå, pga smittevernshensyn). Det er fint om du har ditt søkernummer tilgjengelig. Postadresse. Seksjon for opptak Universitetet i Sørøst-Norge Postboks 235 3603 Kongsberg. Kurs og.
 2. Mer info om realkompetanse // Samordna opptak finner du her. Opptaksprøve 1 Publiseres på aho.no 1. april. Prøven er av praktisk/analytisk art, og oppfordrer til bruk av ulike teknikker i løsningen, for eksempel tekst, tegning, fotografi, dataanimasjon, modell og lignende. Opptaksprøve
 3. stekrav/fagkrav for realkompetanse og dispensasjon ; Realkompetanse til grunnstudier ; Dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse ; PPU opptakskrav ; Slik søker du . Bachelor, årsstudier og femårige mastere ; Masterprogrammer og videreutdanninge
 4. Kvart enkelt studium har ein søkjeknapp på nettsida si. For dei fleste grunnstudia tar denne deg til Samordna opptak, der du søkjer på bachelorstudium, årsstudium eller femårige mastergrader. Skal du søkje på slike studium på grunnlag av realkompetanse, er søknadsfristen 1. mars. Hugs å krysse av for realkompetanse i nettsøknaden din
 5. Samordna opptak fra Oslo Sentrum, 100335889S25 - Samordna opptak

Video: Universitet og høgskole - Betinget opptak - Samordna opptak

Teamkoordinator Samordna opptak ; Behandling av søknader om realkompetanse, særskilt vurdering og dispensasjon fra generell studiekompetanse; Søknadsbehandling for Internasjonalt opptak; Søknadsbehandling for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) Klagebehandling for Universitetets klagenemnd og Nasjonal klagenemn Gjennom samordna opptak kan du søke blant 1303 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 353 studier ved 30 fagskoler. Søknadsfristen er 15. april. Du må ha generell studiekompetanse eller være kvalifisert på en annen måte. Flere studier har spesielle opptakskrav i tillegg Rådgiverdagen 7.mars 2019 Opptak til grunnstudier ved UiO gjennom Samordna opptak 2019/2020 Kjersti Rusten rådgiver i Seksjon for opptak, Ui Samordna opptak. Kan jeg søke meg inn på andre året til et studium? Hvis du allerede har tatt fag som inngår i det studiet du ønsker å gå på, søker du likevel opptak på vanlig måte. Hvis du får tilbud og takker ja, kan du ta. I Lokalt Opptak søker du 2-årig master, påbyggingsstudium, engelskspråklig bachelor, halvårsstudium, PPU, PPU-Y, Forkurs, TRES, Y-vei, EVU og enkeltemner. Du søker ved å gå direkte til Samordna Opptak eller Lokal Søknadsweb. Hvis du er i tvil om hvor du skal søke, kan du alternativt finne ønsket studie her og trykke på «søk opptak.

Utenlandsk utdanning - Samordna opptak

Opptakskrav og poeng - Samordna opptak

Søk opptak til utdanning i Norge - Samordna opptak

 1. st ett studium, viser tallene fra Samordna opptak
 2. Ved senere opptak ved denne barnehagen i løpet av barnehageåret skal søkere fra søkerlisten tilbys plass før søkere som ikke står på søkerlisten, i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Søkere som etter barnehageloven § 13 har rett til prioritet ved opptak i barnehage skal gå foran ved tildeling av plass
 3. Kvalifikasjonene blir vurdert i forhold til studiet det søkes opptak til. Søkeren må ha de nødvendige faglige forutsetningene for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet. Dispensasjon. I særskilte tilfeller kan det gis dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse for søkere som ikke fyller mer enn 24 år i opptaksåret

Opptak via Samordna opptak Opptak via Søknadsweb. Poengberegning for opptak via Samordna opptak. Slik blir din poengsummen din regnet ut. Forklaring kvote. ORD: Ordinær kvote. Alle som er kvalifiserte konkurrerer i denne kvoten ORDF: Ordinær førstegangsvitnemålskvote. Du finner poenggrenser for the to foregående opptak på de ulike. Opptak til 1 ½ - 2-årige masterprogrammer; Spesielle opptakskrav Nokre studieprogram har i tillegg til generell studiekompetanse krav om spesielle fag og/eller karakterkrav frå vidaregåande skule. Medisin, odontologi, klinisk ernæring og farmasi. Du må ha ein av desse I følge samordna opptak har Høyskolen i Bergen sendt ut tilbud til 45 personer mer enn antall studieplasser, og i Trondheim er det 42 flere som har fått tilbud enn antall studieplasser. Endret 21. juli 2010 av nienna83. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg. lamabodo 1 lamabodo 1 Medlemmer; 1 69. I denne rapporten vises poenggrenser ved hovedopptaket 20. juli i 2018 og tilsvarende opptak i 2017. Poenggrensen er poengene til den siste søkeren som fikk tilbud om plass. Hvis flere søkere har lik poengsum det på alder, de eldste går foran. Poenggrensene kan gå litt ned i senere opptak. En kvote kan sees på som en kø Samordna opptak, Oslo, Norway. 11K likes. Følg SO på facebook så vil vi holde deg oppdatert om frister og nyheter i løpet av opptaket

Utdanning - vmh

For å bli tatt opp som student ved Nord universitet, søker du om opptak via Samordna opptak eller gjennom vår lokale SøknadsWeb - avhenger av hvilket studium eller emne du søker om opptak til Handelshøyskolen BI er en stiftelse og opptaksprosessen håndteres ikke av Samordna opptak. Det er derfor mulig å søke om studieplass til våre bachelorstudier på heltid etter 15. april, eller våre masterstudier på heltid etter 1. mars (søknadsfrist for stipender er 1. mars for master, 15. april for bachelor) På Samordna opptak sin hjemmeside kan du finne linker til bestemte fagområder, fagplaner og utdanningssteder. Du kan finne informasjon om hvor de ulike studiene finnes, hva slags karakterer du må ha for å komme inn, og hva som er opptakskravene til de ulike studiene Samordna opptak: - Større grunn enn noen gang til å søke universitetsstudier i år. Det er rekordstor arbeidsledighet på grunn av koronakrisa. Derfor tror rektoren på Nord universitet det blir ekstra vanskelig for unge å få seg jobb i år. fredag 25.10 2019. Studentopptaket 2019 Du søker om opptak til bachelor- og årsstudier ved OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) via Samordna opptak. Les mer om søknadsprosessen her. Søknadsfrist 15. april - ordinær søknadsfrist. 1. mars - søknadsfrist for enkelte søkergrupper, og søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse

Påmelding foregår via Samordna opptak, og avsluttende prøve er mandag 29. juli 2019. Sensur til forkurs i matematikk foreligger ca. en uke etter eksamen. Opptak til forkurset. Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 har Kunnskapsdepartementet vedtatt et nytt opptakskrav til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanning Fristen til Samordna opptak står fast selv om eksamen ble utsatt Utsatte sensurfrister på grunn av korona kan få konsekvenser for studenter som søker seg videre til andre studier. En midlertidig forskrift sier at UiO og andre universiteter og høgskoler kan utsette sensur med to uker Søknad om opptak Informasjon om søknadsfrist og hvor du søker opptak (lokalt opptak eller Samordna opptak) finner du under hvert studium i studiekatalogen. Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen er 1. mars for grunnstudier som har oppstart om høsten og som har opptak via Samordna opptak. Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse får kun studierett til det studieprogrammet. I dag åpner Samordna opptak for søking til landets fagskoler, høyskoler og universiteter. Merk at ønsker du å søke opptak til både fagskoleutdanning og høyere utdanning, må du registrere to ulike søknader

Tirsdag ble søknadstallene fra Samordna opptak klare. Med de siste to årenes vanvittige oljenedtur i mente, var det ventet at søkertallene til oljerelaterte utdanninger kom til å falle.. Nå er fasiten klar. Ifølge DN.no hadde Petroleumsfag på NTNU 420 søkere til 53 studieplasser for tre år siden. Dagens tall viser at det nå er 31 søkere til 29 plasser Samordna opptak: Se hele lista over de mest populære studiene. AKTUELT. På disse studiene kom alle som søkte inn. AKTUELT. Vil du studere til høsten likevel? Det er fortsatt ledige studieplasser i Kristiansand. AKTUELT. Høstens hovedopptak: Dette er de mest populære studiene på UiA Be dem laste opp vitnemålet ditt på Samordna opptak, så vil det ligge der. Jeg fikk mitt lastet opp og det ligger fortsatt der etter en del år nå. Tror det heter elektronisk vitnemål. 0. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. AnonymBruker 7 363 440 14 186 879 AnonymBruker

Samordna opptak opplyser også at søkeren kan dekke kravet, selv uten generell studiekompetanse. Men da må søkeren ha bestått ettårig forkurs for treårig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag etter fagplan av 2014 Samordna opptak: Rekordsøkning til Universitetet i Stavanger. Rekordmange vil studere ved Universitetet i Stavanger. Det viser årets søkertall til UiS med oppgang både i det nasjonale, internasjonale og lokale opptaket

Forskrift om opptak til høgre utdanning - Lovdat

Opptak til studier på Fjellhaug skjer enten via Samordna Opptak eller lokalt opptak. Søknadsfrist for både realkompetanse og dispensasjon er 1. mars for studier som har ordinær søknadsfrist 15. april. Du må kunne godtgjøre at du har de nødvendige forutsetningene for å fullføre studiet Samordna opptak is the most searched Hot Trends Keyword Global in the map shown below (Interest by region and time). 2020 - 09:43 De nasjonale tallene for årets opptak blir først offentliggjort fredag 24. I år har over 150 000 personer søkt studieplass via Samordna opptak

Dispensasjon - Universitetet i Agde

Samordna opptak, Oslo, Norway. 10K likes. Følg SO på facebook så vil vi holde deg oppdatert om frister og nyheter i løpet av opptaket VG har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering av materiale fra VG for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale Jeg sjekket tilbake på facebooksiden til samordna opptak. Rundt kl 16 17.juli 2016 tikket beskjeden om at resultatene var på vei, inn. Så kom resultatene fortløpende utover kvelden. 2015, 2014, 2010: 16.juli. 2013, 2012, 2011: 17.juli. Endret 14. juli 2017 av Marcus Halberstra Se Samordna opptak for mer informasjon. Oversikten på side 1 begrenser seg til studier som har spesielle opptakskrav i form av krav om programfag innen programområdet realfag . Se også side 2. NB! Det skjer stadig endringer i krav til noen studier på enkelte høgskoler/universiteter

Dette er samlesiden over alle de siste nyhetssaker som omhandler samordna opptak Samordna opptak, Oslo, Norway. 11 k liker dette. Følg SO på facebook så vil vi holde deg oppdatert om frister og nyheter i løpet av opptaket Hos Samordna opptak: søkjer du i nettsøknad (frå 1. februar) finn du meir informasjon om fristar, krav, framgangsmåte og poengberekning; Gå til Samordna opptak. Opptakskrav. For å bli student ved UiO må du ha generell studiekompetanse. På nokre studieprogram er det i tillegg krav til bestemte fag frå vidaregåande skule, spesielle.

Samordna opptak: Nedenfor finner du informasjon om Samordna opptak, inkludert postadresse, besøksadresse, kart, telefonnummer, epostadresse og hjemmeside (hvor tilgjengelig). Du kan også se Samordna opptak på kartet eller snevre inn ditt søk om Samordna opptak ved å klikke på et av de populære søkene i kolonnen til høyre Samordna opptak: Rekordsøkning til Universitetet i Stavanger. abonnent . Samordna opptak: Se hele lista over de mest populære studiene. Økonomi fra E24. Katja (18) dropper friårplaner og går rett på studier: - Det ble for usikkert . På disse studiene kom alle som søkte inn Opptak Du søker opptak til studiet gjennom Samordna opptak.. Studiekode: 224.070 Når skal du søke. Søkerportalen åpner 1. februar. Søknadsfrist: 15. april (1.mars for noen søkergrupper) Du kan lese mer om viktige datoer på Samordna opptak sine nettsider.. Opptakskra

Dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse

Blodferske tall fra Samordna opptak: Rekordmange søkere til IT-fag. Tekna og NITO mener at flere med IKT-fag er nødvendig for Norge, og studentene er enige, viser blodferske tall fra Samordna opptak Opptak Du søker opptak til studiet gjennom Samordna opptak.. Studiekode: 224.080 Når skal du søke. Søkerportalen åpner 1. februar. Søknadsfrist: 15. april (1.mars for noen søkergrupper) Du kan lese mer om viktige datoer på Samordna opptak sine nettsider.. Opptakskra For å søke opptak til et av VIDs studier går du til en studieside fra studieoversikten. Opptak - VID vitenskapelige høgskole Covid-19: Status for ansatte og studenter ved VID, og smittevernstiltak fremove Enkeltemner har søknadsfrist 1. august for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.. Kontakt. Opptakskontoret. E-post: opptak@nih.no Telefon: 23 26 20 30 mandag - fredag kl. 09-1

Opptak Du søker opptak til studiet gjennom Samordna opptak.. Studiekode: 224.661 Når skal du søke. Søkerportalen åpner 1. februar. Søknadsfrist: 15. april (1.mars for noen søkergrupper) Du kan lese mer om viktige datoer på Samordna opptak sine nettsider.. Opptakskra Units seksjon for opptak og seksjon for kompetansevurdering arrangerer det faste oppstartseminaret for Samordna opptak. Oppstartseminaret er for alle som jobber med opptak til høyere utdanning

 • Ideen für pferdeshooting.
 • Tuva turisthytte priser.
 • Di derre jenter.
 • Grubliser barneskolen.
 • Getränke lieferservice mainz.
 • Pakkeliste asia.
 • Ms og hard trening.
 • Jordingslaken.
 • Hp elite dock usb c.
 • Fargestoff kryssord.
 • Hanekam stavanger aldersgrense.
 • Svt norrbotten.
 • Ømme og harde bryster ikke gravid.
 • Bayerische hochzeitsband landshut.
 • Ødemarkens menn sesong 2.
 • Yamaha motor scandinavia norway.
 • Sveriges största poddar.
 • Bakhøyttalere vegg.
 • Overføre penger fra american express.
 • Hamburg im dezember tipps.
 • Tysk ostesuppe.
 • Schwaiger multischalter sew 58.
 • Catering frekhaug.
 • Tretthetsbrudd kne.
 • Watch it free online.
 • Parkhaus rendsburg innenstadt.
 • Converse sko blå.
 • Santa monica strand.
 • Vårta under foten.
 • Dunkelbrauner farbstoff.
 • Gul avføring etter omgangssyke.
 • Wohnung bad homburg kaufen.
 • Ecco hydromax.
 • Witten innenstadt verkaufsoffener sonntag.
 • Schriftoriëntatie groep 2.
 • Sirkus shopping apotek.
 • Iphone schriftart ändern whatsapp.
 • Batman vs superman lektor pl.
 • Berømme kryssord.
 • Rupert grint filme.
 • Populære navn 1990.